Zarządzany system WordPress Pomoc

Dodawanie witryny

Twój plan Managed WordPress obejmuje określoną liczbę witryn. Oto jak dodać witrynę, aby rozpocząć.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. W sekcji Managed WordPress wybierz opcję Zarządzaj wszystkim.
  3. W prawym górnym rogu wybierz przycisk Utwórz witrynę WP.
  4. Jak chcesz rozpocząć tworzenie witryny WordPress? Wybierz jedną z opcji:
    • Chcę utworzyć zupełnie nową witrynę
    • Chcę przenieść istniejącą witrynę WordPress
  5. Wykonaj kroki w kreatorze, aby ukończyć dodawanie witryny.

Powiązane czynności

Więcej informacji