Zarządzany system WordPress Pomoc

Tworzenie witryny testowej


Krok 1 z serii Pierwsze kroki z witryną testową.

Utwórz testowy zarządzany system WordPress, aby testować zmiany bez wpływu na działającą witrynę.

Uwaga: Witryny wdrożeniowe są dostępne we wszystkich planach Zarządzanego systemu WordPress z wyjątkiem planu Podstawowy. Jeśli masz plan Podstawowy, konieczna będzie zmiana planu na wyższy.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. Na stronie Moje produkty wybierz znajdujący się obok pozycji Zarządzany system WordPress przycisk Zarządzaj wszystkim.
  3. Wybierz Ustawienia w menuIkona menu dla witryny, dla której chcesz utworzyć witrynę testową.
    Wybierz Ustawienia
  4. W sekcji Witryna testowa wybierz opcję Utwórz.

Utworzenie witryny testowej zajmie nam kilka minut.