Zarządzany system WordPress Pomoc

Pobranie witryny produkcyjnej do testowej


Krok 2 z serii Pierwsze kroki z witryną testową.

Uwaga: jeśli wcześniej skonfigurowałeś(-aś) witrynę testową i chcesz pobrać do niej swoją aktualną witrynę produkcyjną, wykonaj następujące kroki. Jeśli dopiero zaczynasz pracę z witryną testową, możesz kontynuować ten proces , czytając kolejny artykuł: Uzyskiwanie dostępu do witryny testowej.

Podczas pobierania witryny produkcyjnej do testowej aktywna witryna, wraz ze wszystkimi wtyczkami, motywami i inną zawartością, zostaje skopiowana do witryny testowej. Następnie można edytować witrynę testową zgodnie z potrzebami, a dokonane zmiany nie wpłyną na witrynę produkcyjną.

Uwaga: kod niestandardowy i wszystkie zasoby, które nie są przechowywane w folderze /wp-content, nie będą przenoszone do i z witryny testowej.

 1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
 2. Na stronie Moje produkty obok Managed WordPress wybierz Zarządzaj wszystkimi.
 3. Dla witryny, którą chcesz pobrać do witryny testowej, wybierz opcję Ustawienia z menu ikona menu.
  Wybierz Ustawienia
 4. W sekcji Witryna testowa wybierz kolejno opcje Działania i Synchronizuj witryny.
  Wybierz Synchronizuj witrynę
 5. Wybierz opcję Skopiuj środowisko produkcyjne do testowego.
  Uwaga: wybierz opcję Nadpisz zawartość, jeśli synchronizujesz po raz pierwszy lub jeśli chcesz zyskać pewność, że baza danych witryny testowej zostanie nadpisana. Jeśli nie wybierzesz opcji Nadpisz zawartość, do witryny testowej zostaną pobrane tylko pliki.
 6. Wybierz opcję Synchronizuj.

Synchronizacja witryny testowej z produkcyjną może zająć kilka minut w zależności od wielkości i poziomu skomplikowania witryny.

Dalej dowiesz się, jak uzyskać dostęp do witryny testowej.