Zarządzany system WordPress Pomoc

Wyświetlanie witryny testowej


Krok 4 z serii Pierwsze kroki z witryną testową.

Witrynę testową można wyświetlić w celu zobaczenia podglądu zmian przed przesłaniem ich do aktywnej witryny produkcyjnej.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. Na stronie Moje produkty wybierz znajdujący się obok pozycji Zarządzany system WordPress przycisk Zarządzaj wszystkim.
  3. Dla witryny, dla której chcesz wyświetlić witrynę testową, wybierz opcję Ustawienia z menu ikona Menu.
    Wybierz Ustawienia
  4. W sekcji Witryna testowa wybierz ikonę Wyświetl witrynę.
    Ikona Wyświetl witrynę

Ponieważ już wiesz, jak wyświetlić witrynę testową, możesz teraz przetestować zmiany lub aktualizacje. W następnym kroku prześlesz zmiany z witryny testowej do witryny produkcyjnej.