Hosting w systemie Linux (cPanel) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Utwórz bazę danych MySQL na moim hostingu Linux

Możesz utworzyć bazy danych MySQL na swoim koncie hostingu w systemie Linux, używając Kreatora baz danych MySQL w programie cPanel.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. W sekcji Hosting internetowy , obok konta hostingu w systemie Linux, którego chcesz użyć, wybierz Zarządzaj .
    wybierz opcję Zarządzaj
  3. W rachunku nawigacyjnym wybierz cPanel Administrator.
  4. Na stronie głównej cPanel w sekcji Bazy danych wybierz pozycję Kreator baz danych MySQL .
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze, aby skonfigurować nową bazę danych. Aby uzyskać pomoc, zapoznaj się z dokumentacją Kreatora baz danych MySQL .
  6. Uwaga: Nazwa bazy danych musi być unikalna w naszym systemie. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Baza danych już istnieje”, musisz wybrać nową nazwę bazy danych.

Więcej informacji