GoDaddy Pomoc

Importowanie plików SQL do baz danych SQL

Jeśli masz kopię zapasową bazy danych lub jej eksport w pliku SQL, możesz zaimportować ją do bazy danych MySQL na koncie hostingu przy użyciu modułu phpMyAdmin.

Uwaga: Jeśli baza danych jest zbyt duża lub zawiera wiele tabel, konieczne będzie zaimportowanie jej przez SSH.
 1. Zaloguj się do phpMyAdmin.
 2. W menu po lewej stronie zaznacz nazwę bazy danych, której chcesz użyć.
  wybierz bazę danych do importowania
  Uwaga: Jeśli widzisz tylko information_schema, musisz utworzyć bazę danych na swoim koncie hostingu w systemie Linux lub Windows.
 3. W menu górnym wybierz polecenie Importuj.
  zakładka importu w phpMyAdmin
 4. Wybierz opcję Wybierz plik.
 5. Znajdź i zaznacz plik, który chcesz zaimportować, a następnie wybierz Otwórz.
 6. U dołu strony wybierz opcję Importuj.

Import może potrwać kilka minut, zanim zakończy się i zaktualizuje bazę danych zgodnie z instrukcjami zawartymi w pliku SQL.

Więcej informacji