GoDaddy Pomoc

Eksportowanie bazy danych MySQL

Bazę danych MySQL można wyeksportować w celu zaimportowania na inny serwer bazy danych lub lokalnego przechowywania jako kopia zapasowa. Wykonaj poniższe kroki, aby wyeksportować bazę danych MySQL do pliku i pobrać na komputer.

Uwaga: Jeśli pracujesz z dużą bazą danych albo bazą danych z dużą liczbą rekordów w tabeli, będzie konieczne użycie SSH (Secure Socket Shell) do wyeksportowania bazy danych.

  1. Zaloguj się do phpMyAdmin.
  2. Na stronie głównej phpMyAdmin, w menu po lewej stronie wybierz bazę danych, którą chcesz wyeksportować.
    wybierz bazę danych MySQL do eksportu
  3. Spośród kart na górze strony wybierz Eksport.
    wybierz kartę eksport
  4. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz zmienić niektóre z ustawień zaawansowanych, w sekcji Metoda eksportu wybierz opcję Niestandardowa - wyświetl wszystkie możliwe opcje. W przeciwnym razie pozostaw domyślną opcję Quick - wyświetlaj tylko minimalne opcje.
  5. W sekcji Format upewnij się, że wybrana jest opcja SQL.
  6. Wybierz opcję Eksportuj .

Baza danych MySQL została pomyślnie wyeksportowana do komputera.

Więcej informacji