Zarządzanie kontem: Pomoc

Wyświetl paragony od GoDaddy

Zobacz przeszłe zakupy na stronie Historia zamówień, a następnie wydrukuj lub pobierz paragony.

Pobierz paragon

 1. Przejdź do strony Historia zamówień GoDaddy. Może pojawić się monit o zalogowanie.
 2. Zaznacz pole wyboru obok paragonu, który chcesz pobrać. A jeśli chcesz pobrać wszystkie paragony do jednego pliku, wybierz pole wyboru w lewym górnym rogu.
  zaznacz pole wyboru

  Uwaga: Jeśli wybrane zostaną wszystkie paragony, ale nie zostaną pobrane, spróbuj zaznaczyć mniejszą liczbę paragonów.

 3. Wybierz opcję Eksportuj do pliku CSV. Plik zostanie pobrany.
  wybierz eksportuj do pliku CSV

Wydrukuj paragon

 1. Przejdź do strony Historia zamówień GoDaddy. Może pojawić się monit o zalogowanie.
 2. Wybierz Numer zamówienia paragonu, który chcesz wydrukować. Wyświetlone zostaną szczegółowe informacje paragonu, w tym adres rozliczeniowy, informacje o płatności i zakupiony produkt.
  wybierz numer zamówienia
 3. Wybierz opcję Drukuj do pliku PDF. Paragon zostanie otwarty w formacie PDF i może zostać wydrukowany z pliku.
  wybierz drukuj do pliku PDF

Więcej informacji