GoDaddy Pomoc

Zmiana adresu e-mail użytkownika w bazie danych WordPressa

Możesz zaktualizować adres e-mail użytkownika WordPressa w bazie danych. Jest to przydatne, jeśli nie możesz otrzymać wiadomości e-mail w sprawie zresetowanie hasła.

Ostrzeżenie: Należy zawsze utworzyć kopię zapasową witryny przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów lub wprowadzania zmian.
  1. Zaloguj się do phpMyAdmin.
  2. W aplikacji phpMyAdmin, w menu po lewej stronie zaznacz nazwę bazy danych, która jest używana przez witrynę.
  3. Wybierz tabelę wp_users (zaznacz tekst, a nie pole wyboru).

    Uwaga: wp_ to domyślny prefiks tabeli bazy danych. W przypadku prefiksu tabeli innego niż wp_ skup się na znalezieniu _users. Powinna istnieć tylko jedna tabela _users.

  4. Wybierz opcję Edytuj obok użytkownika, którego chcesz zaktualizować.
  5. W kolumnie Value usuń zawartość pola user_email i zastąp ją nowym adresem e-mail.
  6. Wybierz opcję Idź, aby zastosować zmianę.

Załaduj ponownie stronę logowania WordPressa w przeglądarce i poproś ponownie o łącze do resetowania hasła, aby otrzymać je na nowy adres e-mail.

Więcej informacji