img-godady-dot-charity-tld-domain

Co to są domeny .charity?

Jeżeli Twoja pasja pomaga innym, nazwa domeny charytatywnej ukazuje, jak zakasawszy rękawy ciężko pracujesz, aby stworzyć lepsze życie dla ludzi w potrzebie. Inaczej niż w przypadku wielu domen przeznaczonych do użytku biznesowego, nazwy domen .charity przeznaczone są dla organizacji typowo działających bez zysku.

Zarejestrowanie domeny .charity sprawi, że pokażesz się online wyraźnie informując, że nie działasz dla pieniędzy, ale Twoim celem jest sprawienie, aby żyło się lepiej. Zapomnij o zyskach, fuzjach i przejęciach. W przypadku domen .charity chodzi o realną poprawę jakości życia tych, którzy tego najbardziej potrzebują.

Dowiedz się więcej o organizacjach charytatywnych.

Nazwa domeny .charity pochodzi z języka staroangielskiego. Oryginalnie miała ona wyraźnie religijne konotacje (charity = miłosierdzie). Z czasem jednak słowo to zaczęło być coraz bardziej wiązane z francuskim słowem charité, które oznacza okazywanie miłości bliskim osobom poprzez hojne ich obdarzanie. Współcześnie właśnie takie znaczenie wiąże się dla większości osób z nazwą w domenie .charity.

Będąc czymś więcej, niż tylko dawaniem, działalność charytatywna obejmuje również organizacje poświęcające się zdobywaniu zasobów dla tych, którzy tego potrzebują. Możemy tu wyróżnić wszelkiego rodzaju misje, od ochrony zagrożonych gatunków po zachowywanie skarbów dziedzictwa kulturowego i historycznego. Tego rodzaju organizacje non-profit obejmują:

  • Środowiskowe organizacje charytatywne
  • Organizacje pozarządowe (NGO)
  • Zdrowotne organizacje charytatywne
  • Edukacyjne organizacje charytatywne
  • Kulturalne organizacje charytatywne
  • Organizacje charytatywne działające na rzecz zwierząt

Również organizacje non-profit mogą być zainteresowane domenami .charity. Pomimo że dzisiaj organizacje non-profit i charytatywne znaczą właściwie to samo, są wyraźne zasady, które stosujemy, gdy ktoś nazywa siebie organizacją non-profit.

Na ogół należy zwrócić się o potwierdzenie statusu non-profit do swojego urzędu skarbowego, który oficjalnie wyda taką decyzję. Pozwala to korzystać ze zwolnienia z wielu podatków płaconych przez organizacje dochodowe, dzięki czemu można przeznaczyć więcej zasobów na realizowaną misję.

Co może osiągnąć kropla dobroczynności?

Aby naprawdę dowiedzieć się, co możesz osiągnąć z domeną .charity, musisz spojrzeć w oczy komuś, kogo życie zmieniło się dzięki Twojej pracy. Organizacje charytatywne podejmują wiele znakomitych działań, które mają wpływ na niezliczoną liczbę istnień.

W kryzysowych sytuacjach, grupy takie jak Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża zapewniają jedzenie, schronienie i opiekę dla uchodźców. Inne organizacje, jak np. Oxfam zajmują się walką z biedą i skupiają swoja uwagę na pomocy najbiedniejszym krajom świata, zapewniając ich mieszkańcom takie podstawowe potrzeby jak jedzenie i woda. Obecnie wiele szpitali działa w istocie bez żadnego zysku co czyni je organizacjami charytatywnymi o lokalnym zasięgu.

Oczywiście nazwa domeny nie jest odpowiedzialna za osiągnięcia organizacji, ale posiadanie adresu web .charity może ułatwić ludziom w potrzebie (ofiarodawcom czy wolontariuszom) znaleźć odpowiednie środki i odmienić życie większej liczbie potrzebujących.

Zarejestruj domenę .charity, aby rozpocząć swoją misję.

Jeśli chcesz kupić domenę .charity są szanse, że to uczyni świat lepszym miejscem. Nie wahaj się, ponieważ każdy dzień bez Twojej nazwy domeny .charity jest straconą szansą, aby pomóc tym, którzy są w potrzebie. Są ludzie, którzy mogą ogromnie skorzystać z wykonywanej przez Ciebie pracy. Zacznij dawać powód do uśmiechu. Zarejestruj swoją domenę już dziś!
Zastrzeżenia dotyczące produktów i informacje prawne.
Logo i znaki stron trzecich są zarejestrowanymi znakami handlowymi ich odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.