การจัดการบัญชี วิธีใช้

ลบผลิตภัณฑ์ในบัญชี GoDaddy ของฉัน

หากคุณไม่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์อีกต่อไป ให้ลบผลิตภัณฑ์ออกจากบัญชีของคุณ หรือปิดการต่ออายุอัตโนมัติ และใช้ผลิตภัณฑ์จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครใช้งาน เมื่อการสมัครใช้งานหมดอายุแล้ว ผลิตภัณฑ์จะถูกลบออกจากบัญชีของคุณ

คำเตือน: เมื่อคุณลบผลิตภัณฑ์ออกจากบัญชีแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อีก และอาจไม่สามารถกู้คืนได้แม้จะยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครใช้งานก็ตาม

 1. คุณกำลังลบผลิตภัณฑ์ใดๆ ต่อไปนี้หรือไม่ แต่ละผลิตภัณฑ์มีขั้นตอนที่ต่างกันในการลบหรือยกเลิก สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในรายการนี้ ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนถัดไป
 2. ไปที่ GoDaddy ของคุณ หน้า การต่ออายุและการเรียกเก็บค่าบริการ ระบบอาจแจ้งให้คุณลงชื่อเข้าใช้
 3. ถัดจากผลิตภัณฑ์หรือโดเมนที่คุณต้องการลบ ให้เลือกช่องกาหลายตัวเลือก
  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย
  • การลบการสมัครใช้งานผลิตภัณฑ์หลายรายการจะเป็นการลบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ไม่สามารถลบผลิตภัณฑ์ทีละรายการได้
 4. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก ยกเลิกการต่ออายุ
  เลือกยกเลิกการต่ออายุ
 5. เลือก ลบผลิตภัณฑ์ของฉัน
  เลือกลบผลิตภัณฑ์ของฉัน
 6. ถัดจากเพื่อให้คำขอเสร็จสมบูรณ์ ฉันรับทราบว่าฉันต้องเปิดอีเมลและเลือก “ใช่ ฉันต้องการลบ” ให้เลือกช่องกาหลายตัวเลือก จากนั้น เลือกส่งอีเมล
  เลือกช่องกาหลายตัวเลือก จากนั้นเลือกส่งอีเมล
  หมายเหตุ: หากคุณกำลังยกเลิกโดเมนด้วยการป้องกันโดเมน เราจะต้องยืนยันตัวตนของคุณ เลือกใช่ ลบผลิตภัณฑ์นี้ จากนั้น เลือกยืนยันและลบ เราจะส่งรหัสยืนยันผ่านข้อความ SMS หรือแอปยืนยันตัวตน หากคุณเปิดใช้งานการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน (2SV) ในบัญชีมานานกว่า 24 ชั่วโมงแล้ว หรืออีกอย่างหนึ่ง ให้เลือกส่งรหัสผ่านเพื่อส่งรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวไปยังที่อยู่อีเมลผู้ลงทะเบียนของคุณ
 7. เมื่อคุณได้รับอีเมลจากเราที่ถามว่า "คุณแน่ใจหรือไม่" ให้เปิดอีเมล แล้วเลือก ใช่ ฉันต้องการลบ! เราจะพาคุณกลับไปยังบัญชีของคุณ หากคุณไม่ได้รับอีเมลของเรา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่อีเมลใน โปรไฟล์บัญชีของคุณได้รับการอัพเดตแล้ว
 8. เลือก ลบผลิตภัณฑ์ เราจะยืนยันว่าได้ลบผลิตภัณฑ์ของคุณออกจากบัญชีแล้ว หากคุณต้องการ ให้ใช้ช่องข้อคิดเห็นเพื่อแจ้งให้เราทราบเหตุผลที่คุณลบผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

 • คุณอาจสามารถขอเงินคืนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกแล้วได้อีกด้วย โปรดดูสิทธิในการคืนเงินในนโยบายการคืนเงินของเรา
 • หลังจากที่คุณลบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณ คุณสามารถปิดบัญชี GoDaddy ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณปิดบัญชีและข้อมูลบัญชีถูกลบแล้ว คุณจะไม่มีสิทธิ์ขอคืนเงินตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในนโยบายการคืนเงิน

  ของเรา