การจัดการบัญชี วิธีใช้

ปิดบัญชีของฉัน

การปิดบัญชี GoDaddy ของคุณจะลบข้อมูลที่เชื่อมโยงทั้งหมดอย่างถาวร

คำเตือน: คุณจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ เมื่อคุณปิดบัญชีของคุณแล้ว หากคุณมีสิทธิ์ขอคืนเงิน โปรดติดต่อ GoDaddy ไกด์เพื่อขอคืนเงินก่อนที่คุณจะปิดบัญชีของคุณ เมื่อปิดบัญชีแล้ว ข้อมูลบัญชีจะถูกลบและคุณจะไม่มีสิทธิ์ขอเงินคืนตามที่อนุญาตไว้ในนโยบายการคืนเงินของเรา
คำเตือน: การปิดบัญชีไม่สามารถย้อนกลับได้ เมื่อเราลบข้อมูลของคุณแล้ว คุณจะไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อีก
ข้อกำหนด: ก่อนที่จะปิดบัญชีของคุณ คุณจะต้องลบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณเสียก่อน รออย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เมื่อลบผลิตภัณฑ์ของคุณเกิน 24 ชั่วโมงแล้ว ให้ไปที่ GoDaddy การกำหนดลักษณะผู้ติดต่อ หน้า ระบบอาจแจ้งให้คุณลงชื่อเข้าใช้
  2. ในส่วนความเป็นส่วนตัว ให้คลิกบัญชี
  3. อ่านข้อความสำหรับปิดบัญชีทั้งหมด
  4. ถัดจากฉันเข้าใจดีว่าการดำเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้ ให้เลือกช่องกาหลายตัวเลือก แล้วเลือกปิดบัญชี
    • หากไม่มีผลิตภัณฑ์ใดหลงเหลืออยู่ในบัญชีของคุณแล้ว คุณจะเห็นข้อความแจ้งว่าสำเร็จซึ่งยืนยันว่าบัญชีของคุณถูกปิดแล้ว
    • หากยังมีผลิตภัณฑ์อยู่ในบัญชีของคุณ เราจะเตือนให้คุณลบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จากนั้น คุณจะต้องรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนที่จะปิดบัญชีของคุณ

หมายเหตุ: ตามการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ทางด้านกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกมัดขององค์กร ความจำเป็นในการจัดเก็บบันทึกข้อมูลและจุดประสงค์ทางกฎหมายอื่นๆ เราจึงจัดเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ตามนโยบายการจัดเก็บเอกสารของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม