การจัดการบัญชี วิธีใช้

ดำเนินการขอคืนเงินจาก GoDaddy

เรารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ทราบว่าคุณต้องการขอคืนเงิน เราอยากจะแน่ใจว่าคุณดำเนินการได้อย่างราบรื่นเท่าที่จะเป็นไปได้

หมายเหตุ: หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าแอปมือถือเช่น App Store ของ Apple หรือ Google Play คุณจะต้อง ติดต่อร้านค้าแอปมือถือนั้น เพื่อขอเงินคืน

สำหรับการซื้อผ่าน GoDaddy คุณต้องดำเนินการดังนี้:

  1. ก่อนอื่น เราขอแนะนำให้คุณทบทวน นโยบายการคืนเงิน เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์หรือไม่
  2. เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว คุณต้องลบผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือโดเมนที่คุณต้องการขอคืนเงิน
    • หากคุณจ่ายเงินสมัครใช้งานซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์หลายอย่าง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำจะมีผลกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในการสมัครใช้งานนั้น ผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในการสมัครใช้งานไม่สามารถแยกลบหรือขอเงินคืนต่างหากได้
    • หากคุณไม่มีสิทธิ์ขอเงินคืน เราแนะนำให้คุณ ปิดการต่ออายุอัตโนมัติ สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณแทน คุณจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ต่อได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาสมัครใช้งาน หลังจากนั้น เราจะลบผลิตภัณฑ์และไฟล์ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์
  3. สุดท้าย ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอเงินคืนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณลบออกและมีสิทธิ์ขอเงินคืนได้ เจ้าหน้าที่ GoDaddy ของเราพร้อมช่วยเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม