การจัดการบัญชี วิธีใช้

ดูใบเสร็จ GoDaddy ของฉัน

ดูการสั่งซื้อที่ผ่านมาในหน้าประวัติการสั่งซื้อ แล้วพิมพ์หรือดาวน์โหลดใบเสร็จ

ดาวน์โหลดใบเสร็จ

 1. ไปที่ GoDaddy ของคุณ หน้าประวัติการสั่งซื้อ ระบบอาจแจ้งให้คุณลงชื่อเข้าใช้
 2. เลือกช่องกาหลายตัวเลือกที่อยู่ถัดจากใบเสร็จที่คุณต้องการดาวน์โหลด หรือหากคุณต้องการดาวน์โหลดใบเสร็จทั้งหมดออกมาเป็นไฟล์เดียว ให้เลือกช่องกาหลายตัวเลือกที่มุมบนซ้าย
  เลือกช่องกาหลายตัวเลือก

  หมายเหตุ: หากคุณเลือกใบเสร็จทั้งหมดแต่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ให้ลองเลือกเพียงบางใบเสร็จ

 3. เลือกส่งออกไปยัง CSV ไฟล์จะดาวน์โหลด
  เลือกส่งออกไปยัง CSV

พิมพ์ใบเสร็จ

 1. ไปที่ GoDaddy ของคุณ หน้าประวัติการสั่งซื้อ ระบบอาจแจ้งให้คุณลงชื่อเข้าใช้
 2. เลือกคำสั่งซื้อ # ของใบเสร็จที่ต้องการพิมพ์ ระบบจะแสดงรายละเอียดใบเสร็จ ซึ่งรวมถึงที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน ข้อมูลการชำระเงิน และผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ
  เลือกหมายเลขคำสั่งซื้อ
 3. เลือกพิมพ์เป็น PDF ใบเสร็จจะเปิดเป็นไฟล์ PDF ซึ่งสามารถพิมพ์ได้
  เลือกพิมพ์เป็น PDF

ข้อมูลเพิ่มเติม