อีเมลสำหรับมืออาชีพ วิธีใช้

เพิ่ม Professional Email ของฉันใน Thunderbird ด้วยตัวเอง

เพิ่ม Professional Email ใน Thunderbird โดยใช้การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์และพอร์ต เราขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือตรวจหาบัญชี หากใช้ไม่ได้ ค่อยใช้การตั้งค่านี้เพิ่มบัญชีอีเมล (เพิ่มอีเมลใน Thunderbird โดยใช้เครื่องมือตรวจหาบัญชีโดยอัตโนมัติ)

 1. ป้อนการตั้งค่า IMAP SSL:
  ชื่อโฮสต์เซิร์ฟเวอร์พอร์ตSSL/TSLการรับรองความถูกต้อง
  ขาเข้า (IMAP) imap.secureserver.net993SSLรหัสผ่านปกติ
  ขาออก (SMTP) smtpout.secureserver.net465 หรือ 587SSLรหัสผ่านปกติ
  ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่ Professional Email
 2. เลือกทดสอบอีกครั้ง
  เลือกทดสอบอีกครั้ง
 3. เลือกเสร็จสิ้น บัญชีอีเมลของคุณจะเริ่มโหลดใน Thunderbird

หากต้องการยืนยันว่าได้เพิ่มอีเมลของคุณเข้าอย่างถูกต้อง ให้ส่งอีเมลหาตัวเอง แล้วตอบอีเมลดังกล่าวโดยใช้ Thunderbird หาก Thunderbird ไม่สามารถยืนยันบัญชีอีเมลของคุณได้ โปรดติดต่อGoDaddy ไกด์

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม