อีเมลสำหรับมืออาชีพ วิธีใช้

เพิ่ม Professional Email ของฉันใน Thunderbird


ขั้นตอนที่ 5 ในการตั้งค่าบัญชี Professional Email

เพิ่มบัญชี Professional Email ใน Thunderbird สำหรับ Mac หรือพีซี Windows จากนั้นคุณก็จะสามารถรับส่งอีเมลจากคอมพิวเตอร์ของคุณได้

 1. เปิด Thunderbird
  ไอคอน Thunderbird รูปนกสีน้ำเงินกับซองจดหมายสีขาว
 2. หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 5 หากเป็นผู้ใช้เก่า ให้เลือก เมนูการตั้งค่า Thunderbird ฟันเฟืองการตั้งค่า Settings (การตั้งค่า) ที่มุมซ้ายล่าง
 3. เลือก Account Settings (การตั้งค่าบัญชี)
  การตั้งค่าบัญชีจากเมนูการตั้งค่า TB
 4. เลือก Account Actions (การดำเนินการบัญชี) แล้วเลือก Add Mail Account (เพิ่มบัญชีเมล)
  เพิ่มบัญชีเมลจากการตั้งค่าบัญชี TB
 5. กรอกชื่อเต็มของคุณ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่าน แล้วเลือก Continue (ดำเนินการต่อ)
 6. หากมีการค้นพบบัญชี IMAP ของคุณ ระบบจะป้อนข้อมูลโดยอัตโนมัติ เลือก Done (เสร็จสิ้น) แล้วข้ามไปยังขั้นตอนที่ 8
 7. หากไม่มีการค้นพบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ IMAP ของคุณ ให้เลือก Configure Manually (กำหนดค่าเอง) แล้วป้อนข้อมูลต่อไปนี้ แล้วเลือกDone (เสร็จสิ้น)
  • ภายในส่วน INCOMING SERVER (เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า) ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ต่างๆ มีข้อมูลดังนี้
   • ชื่อโฮสต์: imap.secureserver.net
   • พอร์ต: 993
   • การรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ: SSL/TLS
   • วิธียืนยันตัวตน: รหัสผ่านธรรมดา
  • ภายในส่วน OUTGOING SERVER (เซิร์ฟเวอร์ขาออก) ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ต่างๆ มีข้อมูลดังนี้
   • ชื่อโฮสต์: smtpout.secureserver.net
   • พอร์ต: 465
   • การรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ: SSL/TLS
   • วิธียืนยันตัวตน: รหัสผ่านธรรมดา
 8. คุณจะเห็นข้อความยืนยันเมื่อบัญชีของคุณถูกเพิ่มไปยัง Thunderbird สำเร็จแล้ว เลือก เสร็จสิ้น

ตอนนี้คุณก็สามารถใช้ Professional Email ของคุณใน Thunderbird ได้แล้ว!