อีเมลสำหรับมืออาชีพ วิธีใช้

เพิ่ม Professional Email ของฉันใน Mail บน iPhone หรือ iPad


ขั้นตอนที่ 5 ในการตั้งค่าบัญชี Professional Email

เพิ่มบัญชี Professional Email ของคุณไปยังแอป Mail บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ จากนั้นคุณก็จะสามารถรับส่งอีเมลจาก iPhone หรือ iPad ของคุณได้

 1. เปิด เกียร์การตั้งค่า เมนูการตั้งค่า Settings (การตั้งค่า)
 2. แตะที่ Mail (เมล) แล้วแตะ Accounts (บัญชี) คุณอาจต้องแตะ Passwords & Accounts (รหัสผ่านและบัญชี) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน iOS ของคุณ
  แตะบัญชีในเมล
 3. แตะ เพิ่มบัญชี
  ใน Mail ให้แตะ “บัญชี”
 4. แตะ Other (อื่นๆ)
  แตะ Other (อื่นๆ)
 5. แตะ เพิ่มบัญชี Mail
  แตะ “เพิ่มบัญชี Mail”
 6. ป้อนรายละเอียดบัญชีของคุณ แล้วแตะ Next (ถัดไป)
  ป้อนรายละเอียดบัญชี แล้วแตะ Next (ถัดไป)
 7. ใต้เมนูบัญชีใหม่ ตรวจสอบว่าเลือก IMAP ไว้แล้ว
 8. ในส่วนเมลเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า ให้ป้อนข้อมูลดังนี้
  • ชื่อโฮสต์ เป็น imap.secureserver.net
  • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Professional Email ของคุณ
 9. ในส่วนเมลเซิร์ฟเวอร์ขาออก ให้ป้อน:
  • ชื่อโฮสต์ เป็น smtpout.secureserver.net
  • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Professional Email ของคุณ
 10. แตะ ถัดไป
 11. แตะ Save (บันทึก) คุณสามารถกลับมาอัปเดตการตั้งค่าได้ทุกเมื่อ
  บันทึกการตั้งค่าเมล iPhone/iPad

ตอนนี้ Professional Email ของคุณก็ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยในแอปเมลแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • หากแอปเมลไม่พบบัญชีอีเมลของคุณ ให้แตะ Wi-Fi และปิดใช้งาน แล้วทำตามขั้นตอนข้างต้นอีกครั้ง เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้กลับมาเปิด Wi-Fi อีกครั้ง
  แตะ WiFi แล้วแตะปุ่มสลับเพื่อปิด