Διπλώματα ευρεσιτεχνίας GoDaddy

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας GoDaddy

Γνωστοποίηση ευρεσιτεχνίας

Τελευταία αναθεώρηση: 29/11/2018

Μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ευρεσιτεχνίες οι οποίες βρίσκονται στην κυριότητα ή παρέχονται με άδεια χρήσης της GoDaddy ενδέχεται να ισχύουν για τον παρόντα ιστότοπο και για τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του παρόντος ιστότοπου.

icn-product-catalog-domain-88px-03
Domain
  • Αριθ. ευρεσ. Η.Π.Α. 6.980.990, 7.130.878, 7.305.394, 7.627.633, 7.814.141, 7.870.213, 7.870.214, 7.930.383, 7.937.446, 7.996.457, 8.489.746, 8.706.728, 8.751.685, 8.775.675, 9.002.926, 9.058.393, 9.245.136 , 9.275.040, 9.311.423, 9.330.168, 9.451.050,9.613.374, D762.699, 9.684.918, 9.667.618, D770.497, D763.290, D781.891, 9.894.136, 9.990.432, 9.866.526, 9.865.011, 9.892.189, 9.929.859, 9.847.874 , 9.846.782 και 9.929.995.
icn-hosting-products-dedicated-servers-03
Φιλοξενία και servers
  • Αριθ. ευρεσ. Η.Π.Α. 7.752.313, 7.774.460, 7.840.637, 7.904.345, 8.601.098, 9.087.356, 9.378.100, 9.438.493, 9.501.211, 9.565.271, 9.659.106, 9.858.593, και 9.847.998.
icn-pws-ecomm-connect-with-your-customers-03
Ηλ. εμπόριο
  • ΗΠΑ Πατ. Αρ. 7.680.901, 8.086.684, 8.103.761, 8.356.090 και 8.560.665.
icn-voice-lp-set-up-features-03
Προγράμματα μεταπωλητών
  • ΗΠΑ Πατ. Αρ. 7.500.182, 7.500.183, 7.644.117, 7.877.432 και 8.171.070.
icn-ssl-certificates-88x88
SSL και Ασφάλεια
  • Αριθ. ευρεσ. Η.Π.Α. 7.702.902, 7.707.404, 8.086.848, 8.103.761, 8.117.439, 8.615.653, 9.141.789, 9.479.532 και 9.871.791.
feature-godaddy-patents-legal-info