Διπλώματα ευρεσιτεχνίας GoDaddy

Τελευταία αναθεώρηση: 29/11/2018

Ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα οποία βρίσκονται στην κυριότητα ή παρέχονται με άδεια χρήσης της GoDaddy ενδέχεται να ισχύουν για τον παρόντα ιστότοπο και για τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του παρόντος ιστότοπου.

Γνωστοποίηση ευρεσιτεχνίας

Domain

Αρ. ευρεσ. Η.Π.Α. 6.980.990, 7.130.878, 7.305.394, 7.627.633, 7.814.141, 7.870.213, 7.870.214, 7.930.383, 7.937.446, 7.996.457, 8.489.746, 8.706.728, 8.751.685, 8.775.675, 9.002.926, 9.058.393, 9.245.136, 9.275.040, 9.311.423, 9.330.168, 9.451.050,9.613.374, D762.699, 9.684.918, 9.667.618, D770.497, D763.290, D781.891, 9.894.136, 9.990.432, 9.866.526, 9.865.011, 9.892.189, 9.929.859, 9.847.874 , 9.846.782 και 9.929.995.

Φιλοξενία και server

Αρ. ευρεσ. Η.Π.Α. 7.752.313, 7.774.460, 7.840.637, 7.904.345, 8.601.098, 9.087.356, 9.378.100, 9.438.493, 9.501.211, 9.565.271, 9.659.106, 9.858.593, και 9.847.998.

eCommerce

Αρ. ευρεσ. Η.Π.Α. 7.680.901, 8.086.684, 8.103.761, 8.356.090 και 8.560.665.

Προγράμματα μεταπωλητών

Αρ. ευρεσ. Η.Π.Α. 7.500.182, 7.500.183, 7.644.117, 7.877.432 και 8.171.070.

SSL και ασφάλεια

Αρ. ευρεσ. Η.Π.Α. 7.702.902, 7.707.404, 8.086.848, 8.103.761, 8.117.439, 8.615.653, 9.141.789, 9.479.532 και 9.871.791.