Gen 4 VPS en dedicated Servers Help

Deblokkeer vereiste poorten voor mijn Generation 4-server

Verplicht: Je moet beheerderstoegang inschakelen om deze stappen te volgen.

Voor een probleemloze werking van je VPS of dedicated server van de vierde generatie is poort 2224 standaard open wanneer een server wordt ingericht. Als servergebeurtenissen niet worden voltooid omdat poort 2224 geblokkeerd is, deblokkeer je de poort en probeer je het na 15 minuten opnieuw.

 • Bij Windows-servers: deblokkeer de poort via Windows Defender Firewall.
 • Bij Linux-servers volg je de onderstaande stappen om firewallD te gebruiken om poorten op de server te deblokkeren. Als je een ander firewall-hulpprogramma gebruikt, moet deze voorbeeldcode mogelijk worden gewijzigd.
 1. Verbinding maken met de server via SSH. Zie Verbinding maken met mijn server met SSH (Secure Shell) voor hulp.
 2. Voer deze opdracht uit:
  sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2224/tcp
 3. Voer deze opdrachten uit:
  sudo firewall-cmd --reload
  sudo firewall-cmd --list-ports
  Met de laatste van deze twee opdrachten wordt geverifieerd of de poort gedeblokkeerd is.

Nydus en Port 2224

Nydus verwijst naar een aantal agenttoepassingen (nydus-ex en nydus-ex-api) op je server die communiceren met het serverdashboard. Deze toepassingen bieden statistieken en voeren de serveractiviteiten uit die je hebt aangevraagd. De agent luistert naar poort 2224.

Omdat het dashboard van de server en de upgrades afhankelijk zijn van Nydus, stoppen deze functies met werken als poort 2224 wordt geblokkeerd of als Nydus van de server wordt verwijderd.

Als de Nydus-componenten worden verwijderd, moet je terugzetten vanaf een back-up die opgeslagen is voordat je de componenten verwijderd hebt. Volg de stappen om de server te herbouwen als je geen back-upbestand hebt.

Meer informatie