De visie van GoDaddy op content

Vrijheid van meningsuiting op GoDaddy.

Bij GoDaddy is het onze missie om mogelijkheden voor iedereen beschikbaar te maken. Wij vinden dat diversiteit aan ideeën en vrijheid van meningsuiting van cruciaal belang zijn voor een gezonde maatschappij en economie. Wij steunen gratis en open internet als platform waar mensen zich kunnen uiten. Vrijheid van meningsuiting is erg waardevol, hierdoor krijgen de mensen de kans om zonder gevaar hun mening te geven. En wat ook belangrijk is: door vrijheid van meningsuiting zijn mensen beschermd tegen degenen die hen het zwijgen willen opleggen. Wij vinden dat iedereen recht heeft op vrijheid van meningsuiting, zelfs mensen waarmee velen het niet eens zijn.

Wij krijgen vaak het verzoek om op te treden tegen content die sommige mensen aanstootgevend vinden. Omdat wij vinden dat iedereen recht heeft op zijn eigen kijkwijze en mening, zullen we geen actie ondernemen tenzij de content in een van de belangrijke categorieën valt die omschreven zijn in de GoDaddy Universele servicevoorwaarden. Ons beleid wordt geschonden als je onze diensten gebruikt om aan te zetten tot geweld, geweld aan te moedigen of je schuldig te maken aan gewelddadigheden. Als de content verder gaat dan vrijheid van meningsuiting en aanzet tot geweld, dan treffen we passende maatregelen. Daarnaast staan we niet toe dat onze diensten gebruikt worden voor illegale activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, het uitbuiten van kinderen of het verspreiden van materiaal over seksueel kindermisbruik, het promoten van of deelnemen aan terrorisme, het verkopen van medicijnen zonder geldig recept en frauduleuze activiteiten. GoDaddy heeft een speciaal team dat iedere ingediende klacht over content bekijkt en bepaalt of de content ons beleid schendt en, als dat het geval is, passende maatregelen neemt.

Door mogelijkheden voor iedereen toegankelijk te maken, verwelkomen we veel verschillende meningen en zienswijzen. Het internet is weliswaar een vreemde plek, maar wij vinden dat het een voorrecht is om een platform te bieden waar mensen ideeën kunnen delen. Ook al komen deze ideeën niet altijd overeen met onze eigen bedrijfswaarden.