Zarządzany sklep internetowy WordPress Pomoc

Co to jest proces odnawiania subskrypcji?

Jedną z najważniejszych części planów subskrypcji generowanych przez wtyczkę WooCommerce Subscriptions jest możliwość obciążania klienta opłatą cykliczną. Zamówienie odnowienia będzie generowane w regularnych odstępach czasu w celu pobrania płatności cyklicznych zgodnie z ustawieniami produktu subskrypcji.

Proces odnawiania może się różnić w zależności od wybranej metody. Obecnie dostępne są dwie metody: odnawianie automatyczne i odnawianie ręczne

Poniżej przedstawiono pewne typowe pytania i działania związane z procesem odnawiania:

  • Konfiguracja automatycznej lub ręcznej metody płatności cyklicznych.
  • Jakie są różnice między dwoma metodami?
  • Obsługa nieudanych płatności za plany subskrypcji.
  • Ponowna subskrypcja anulowanego planu.
  • Jak przejść z cyklicznych płatności automatycznych na ręczne (lub z ręcznych na automatyczne)?

Aby uzyskać więcej informacji na powyższe tematy, można sprawdzić dokumentację WooCommerce Subscriptions dotyczącą procesu odnawiania.

Więcej informacji