Strony Internetowe + Marketing Pomoc

Dodanie kodu HTML lub niestandardowego kodu do mojej witryny

Websites + Marketing lets you add your own code (HTML, CSS and JavaScript) to your website, allowing you to extend your site's capabilities with things like custom forms, maps and special-function buttons, to name just a few.

You can also add Google Analytics, Facebook Pixel, Facebook Meta Tag, Pinterest Meta Tag and Google AdSense directly to your site in Settings, no custom code section required. Be sure to allow website visitors to set cookie and tracking preferences; it's the law.

Note: Embedding code can affect how your entire site functions, so use this only if you're comfortable hand coding or have specific code from another site.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. Przewiń do sekcji Websites + Marketing i wybierz opcję Zarządzaj obok swojej witryny.
  3. Wybierz opcję Edytuj witrynę lub Edytuj stronę, aby otworzyć kreator stron www.
  4. Go to the page and location where you want to add your custom code and add a section.
  5. Wyszukaj sekcję HTML i wybierz opcję Dodaj.
  6. Paste or write your custom code in the Custom Code field.
  7. Dostosuj pozostałe opcje w tej sekcji, takie jak kolor wiodący, tytuł przełącznik wyrównania do środka i wysokość. Pozostaw puste pole Wymuszona wysokość, aby wysokość była ustawiana automatycznie, lub ustaw określoną wysokość w pikselach. Wysokość 0 pikseli stanowi odpowiednik usunięcia sekcji.
  8. Zmiany zostaną zapisane automatycznie. Użyj opcji Podgląd, aby zobaczyć efekty. Gdy wszystko będzie gotowe, aby udostępnić zmiany publicznie, opublikuj witrynę.

Więcej informacji