GoDaddy Pomoc

Dodawanie CAPTCHA do swojej witryny WordPress

Spamujące komentarze botów mogą powodować negatywny odbiór, wpływać na SEO, spowalniać witrynę, a nawet stanowić zagrożenie dla jej bezpieczeństwa. W celu odróżnienia komentarzy generowanych przez ludzi od spamu tworzonego przez boty możesz skorzystać z zewnętrznej wtyczki, aby dodać CAPTCHA do swojej witryny, wykonując poniższe czynności.

  1. Zaloguj się do serwisu WordPress.
  2. W menu po lewej stronie wybierz Wtyczki, a następnie Dodaj nową.
  3. W polu Wyszukaj wtyczki wpisz CAPTCHA.
  4. Wybierz opcję Więcej szczegółów obok nazwy wtyczki, aby dowiedzieć się więcej na jej temat. Powtarzaj tę czynność, aż znajdziesz wtyczkę, którą zechcesz użyć. Zalecamy wybranie wtyczki, która jest regularnie aktualizowana, ma wiele recenzji i wysoką ocenę.
  5. Po wybraniu wtyczki CAPTCHA zainstaluj ją i aktywuj.
  6. Postępuj zgodnie z instrukcjami twórcy wtyczki, aby zakończyć konfigurację.

Więcej informacji