Poczta Profesjonalna Pomoc

Dodawanie konta Professional Email w aplikacji Outlook w systemie Android


Krok 5 z serii Konfiguracja mojego konta Professional Email.

Dodaj swoje konto Professional Email do Outlook na Android. Następnie możesz wysyłać i odbierać wiadomości e-mail z telefonu.

 1. Otwórz aplikację Outlook.
  Niebieska koperta Outlook z białym „O”
 2. Naciśnij menu konta Ikona menu konta aplikacji Outlook dla systemu Android, a następnie ustawienia menu ustawieńUstawienia. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, naciśnij opcję DODAJ KONTO, a następnie przejdź do kroku 4.
 3. Naciśnij DODAJ KONTO POCZTY, a następnie Dodaj konto poczty e-mail.
  dodaj konto aplikacji outlook
 4. Wpisz swój adres e-mail i naciśnij Kontynuuj.
  • Może pojawić się strona Znaleziono konto. Jeśli adres e-mail, który konfigurujesz jest na liście, zaznacz pole wyboru obok niego, a następnie naciśnij Kontynuuj. W przeciwnym razie naciśnij POMIŃ TE KONTA.
 5. Wybierz IMAP.
 6. Wprowadź hasło, wyświetlaną nazwę i opis (np. nazwę Twojej firmy lub typ konta e-mail), a następnie naciśnij pole wyboru ustawienia menu ustawień.
 7. Jeśli Outlook nie wykrywa ustawień serwera IMAP, naciśnij przełącznik Ustawień zaawansowanych, a następnie wprowadź następujące ustawienia (jeśli Outlook automatycznie wykrywa ustawienia, przejdź do kolejnego kroku).
  • W sekcji Serwer poczty przychodzącej IMAP upewnij się, że pola zostały wypełnione w następujący sposób:
   • Nazwa hosta IMAP jako imap.secureserver.net
   • Port: 993
   • Typ zabezpieczeń: SSL/TLS
   • Nazwa użytkownika IMAP: Twój adres e-mail
   • Hasło IMAP: Twoje hasło do poczty
  • W sekcji Serwer poczty wychodzącej SMTP upewnij się, że pola zostały wypełnione w następujący sposób:
   • Nazwa hosta SMTP jako smtpout.secureserver.net
   • Port: 465
   • Typ zabezpieczeń: SSL/TLS
   • Nazwa użytkownika SMTP: Twój adres e-mail
   • Hasło SMTP: Twoje hasło do poczty
 8. Jeśli to jest Twoje pierwsze konto poczty w aplikacji Outlook dla systemu Android, zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz dodać kolejne konto. Aby pominąć ten krok, naciśnij MOŻE PÓŹNIEJ. Jeśli to nie jest Twoje pierwsze konto, wrócisz do strony z ustawieniami.
  Dodaj kolejne konto lub może później do skrzynki odbiorczej

Twój adres został dodany na urządzeniu z systemem Android i możesz już rozpocząć pracę.