Poczta Profesjonalna Pomoc

Zaloguj się do poczty internetowej


Jeśli zalogowano się do poczty internetowej w celu dodania awaryjnego adresu e-mail, przejdź do kroku 5.

Użyj poczty internetowej, aby uzyskać szybki sposób do poczty e-mail w dowolnej przeglądarce.

  1. Przejdź do opcji Poczta internetowa (zalecamy dodanie strony logowania do zakładek).
  2. Wprowadź swoją Nazwę użytkownika (adres e-mail) i Hasło (nazwa użytkownika i hasło GoDaddy nie będą tutaj działać).
    • Jeśli Twoja przeglądarka internetowa automatycznie wypełni nazwę użytkownika i hasło, upewnij się, że użyła adresu e-mail i hasła Professional Email, a nie danych logowania konta GoDaddy.
  3. Wybierz opcję Zaloguj się, aby otworzyć pocztę internetową i wyświetlić skrzynkę odbiorczą.
    Kliknij Zaloguj się

Twój adres e-mail i hasło działają poprawnie! Teraz możesz dodać konto poczty na telefonie, komputerze lub innych urządzeniach.

Więcej informacji

Jeśli logujesz się do poczty internetowej po raz pierwszy, wybierz ustawienie dla opcji Strefa czasowa i wybierz opcję Zapisz.
Wybierz strefę czasową i kliknij przycisk Zapisz