Poczta Profesjonalna Pomoc

Tworzenie konta poczty Professional Email


Aby utworzyć adres e-mail, zacznij od wybrania domeny, która ma być powiązana z tym adresem. Poniżej przedstawiono odpowiednie kroki procedury.

 1. Zaloguj się w Panelu poczty e-mail i Office (wpisz nazwę użytkownika i hasło używane w usługach GoDaddy).
 2. Wybierz opcję Dodaj użytkownika. Jeśli masz więcej niż jeden typ konta poczty, wybierz opcję Professional Email. (Chcesz skonfigurować usługę Microsoft 365?)
  Wybierz opcję Dodaj użytkownika
 3. Wybierz domenę, której chcesz użyć na potrzeby adresu e-mail, po czym wybierz opcję Kontynuuj.
  Wybierz domenę, kliknij Kontynuuj
 4. Wprowadź adres e-mail. Unikaj używania cyfr lub znaków specjalnych, ponieważ trudniej jest je zapamiętać i zapisać. (Przykład: janina@business.com lub jkowalska@business.com).
 5. Wpisz swoje imię i nazwisko.
 6. Jeśli masz kilka typów kont, wybierz preferowany typ konta dla swojego adresu e-mail.
 7. Wybierz ustawienia opcji Uprawnienia do konta stosownie do tego, kto będzie korzystać z danego adresu e-mail.
  Potwierdź lub wybierz uprawnienia administracyjne.
 8. Wpisz unikatowe hasło w polu Utwórz hasło. (Należy utworzyć hasło e-mail, które będzie się różnić od hasła używanego w usługach GoDaddy).

  Uwaga: Jeśli zakupiono więcej niż jedno konto poczty i tworzysz adres e-mail dla innego użytkownika, wybierz opcję Utwórz hasło tymczasowe. Użytkownik konta otrzyma monit o utworzenie własnego hasła.

 9. Wpisz istniejący adres e-mail w polu Wyślij informacje o koncie do. Jest to adres, na który wyślemy szczegóły dotyczące konta i dane logowania, gdy konto będzie gotowe do użycia.
 10. Wybierz opcję Utwórz.

Skonfigurowanie adresu e-mail może zająć kilka minut. Gdy konto poczty będzie gotowe do pracy, zobaczysz powiadomienie z potwierdzeniem. Otrzymasz też wiadomość e-mail z informacjami o koncie.