Poczta Profesjonalna Pomoc

Dodawanie konta Professional Email w aplikacji Outlook(Mac)


Krok 5 serii Konfiguracja mojego konta Professional Email .

Dodaj swoje konto Professional Email do Outlook na urządzeniach Mac. Następnie możesz wysyłać i odbierać wiadomości na komputerze Mac.

 1. Otwórz aplikację Outlook.
  aplikacja outlook, niebieska koperta, białe O
 2. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, wybierz opcję Dodaj konto e-mail, a następnie przejdź do kroku 4. W przeciwnym razie wybierz Narzędzia, a następnie Konta.
  wybierz opcje narzędzia, a następnie konta
 3. Wybierz znak plus (+), a następnie Dodaj konto.
  wybierz znak plus i dodaj konto
 4. Wprowadź swój adres e-mail, a następnie wybierz Kontynuuj.
  wprowadź adres e-mail i kontynuuj
 5. Zobaczysz ekran z informacją, że Twoje wiadomości zostaną zsynchronizowane z Microsoft Cloud. Wybierz opcję Kontynuuj.
  Synchronizuj z Microsoft Cloud
 6. Wprowadź swój adres e-mail, a następnie wybierz Kontynuuj. Jeśli aplikacja Outlook dla komputerów Mac nie wykrywa automatycznie Twojego konta, wybierz IMAP/POP.
 7. Wpisz hasło używane w usłudze Professional Email i następnie wybierz opcję Dodaj konto.
  Wpisz hasło
 8. Sprawdź, czy ustawienia serwera IMAP i portu są prawidłowe, a następnie wybierz Dodaj konto.
  • Serwer poczty przychodzącej: imap.secureserver.net
  • Port: 993
  • Użyj SSL do połączenia (zalecane)
  • Serwer poczty wychodzącej : smtpout.secureserver.net
  • Port: 465
  • Użyj SSL do połączenia (zalecane)
 9. Zostaniesz zapytany, czy chcesz dodać kolejne konto. Wybierz opcje Gotoweaby przejść do skrzynki odbiorczej programu Outlook.
  Gotowe

Twoja poczta e-mail znajduje się w programie Outlook dla komputerów Mac i jesteś gotowy do pracy!