Poczta Profesjonalna Pomoc

Dodawanie konta Professional Email w aplikacji Samsung Email w systemie Android


Krok 5 z serii Konfiguracja mojego konta Professional Email.

Dodaj konto Professional Email w aplikacji Samsung Email w systemie Android. Następnie można wysyłać i odbierać wiadomości e-mail z telefonu.

 1. Otwórz aplikację Samsung Email.
  Biała koperta na czerwonym tle z napisem E-mail poniżej
 2. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, przejdź do kroku 3. W innym przypadku naciśnijTrzy poziome linie jedna nad drugą Menu, ustawienia menu ustawień Ustawienia, a następnie Dodaj konto.
 3. Naciśnij Inne.
  Na ekranie Konfiguracja poczty wybierz opcję Inne
 4. Wpisz swój adres e-mail i hasło, a następnie naciśnij Zaloguj się.
  Wpisz adres e-mail i hasło, a następnie naciśnij Zaloguj się
 5. Naciśnij Konto IMAP.
 6. Upewnij się, że podałeś adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło w sekcji Konto.
 7. W sekcji Serwer przychodzący upewnij się, że pola zostały wypełnione w następujący sposób:
  • Serwer IMAP: imap.secureserver.net
  • Typ zabezpieczeń: SSL
  • Port: 993
  • Prefiks ścieżki IMAP: pozostaw puste
 8. W sekcji Serwer wychodzący upewnij się, że pola zostały wypełnione w następujący sposób:
  • Serwer SMTP: smtpout.secureserver.net
  • Typ zabezpieczeń: SSL
  • Port: 465
  • Wymagaj uwierzytelniania do wysyłania wiadomości e-mail: Wł.
 9. Naciśnij Dalej.
 10. Dostosuj opcje Okres synchronizacji poczty e-mail i Harmonogram synchronizacji poczty e-mail, a następnie naciśnij Gotowe.
  Wybierz okres i harmonogram synchronizacji poczty e-mail, a następnie naciśnij Gotowe
 11. Zaktualizuj Nazwę swojego konta i swoje imię i nazwisko (nazwę, która będzie się pojawiać w wysłanych wiadomościach e-mail), a następnie naciśnij Gotowe.

Twój adres Professional Email został dodany na urządzeniu z systemem Android i już możesz rozpocząć pracę!