Domeny Pomoc

Dodawanie rekordu SPF

Rekord SPF (Sender Policy Framework) to rodzaj rekordu TXT, który ułatwia ustalenie, które serwery poczty są uprawnione do wysyłania wiadomości e-mail w imieniu Twojej domeny. Dodanie rekordu SPF może pomóc w wykrywaniu prób fałszowania wiadomości e-mail i w ich zapobieganiu. Tylko jeden rekord SPF będzie działać jednocześnie na Twojej domenie, a my nie jesteśmy w stanie zapewnić pomocy w zakresie niestandardowych rekordów SPF. Twoja domena musi korzystać z serwerów nazw GoDaddy by dodać rekord SPF na koncie GoDaddy.

Przykład: jeśli Twój e-mail został założony poprzez Professional Email, Microsoft 365 od firmy GoDaddy, hosting Linux, VPS 4. generacji, dedykowany hosting lub pocztę Media Temple, Twój rekord SPF musi mieć Wartość ustawioną jako v=spf1 include:secureserver.net -all, aby działać poprawnie.

 1. Zaloguj się do Portfolio domen GoDaddy. (Potrzebujesz pomocy przy logowaniu? Znajdź swoją nazwę użytkownika lub hasło).
 2. Wybierz pojedynczą domenę, aby uzyskać dostęp do strony Ustawienia domeny .
  wybierz jedną domenę
 3. Wybierz DNS , aby wyświetlić rekordy DNS.
  wybierz kartę dns
 4. Wybierz Dodaj nowy rekord, a następnie TXT z menu Typ.
 5. Wpisz szczegóły dotyczące nowego rekordu SPF.
  • Nazwa: nazwa hosta lub prefiks rekordu, bez nazwy domeny. Wpisz @, aby umieścić rekord w domenie głównej, lub wprowadź prefiks, taki jak mail. Nazwa musi być zgodna z tymi wytycznymi:
   • kropki (.) są dozwolone, ale nie jako pierwszy lub ostatni znak,
   • nie może używać następujących po sobie kropek (…),
   • Nie może zaczynać się lub kończyć myślnikiem (-)
   • 63 znaki pod rząd nieoddzielone kropką (.)

    Przykład: 63characters.63characters.coolexample.com

   • Maks. 255 znaków
  • Wartość: reguła SPF wskazująca, że dozwolone są tylko wiadomości e-mail z Twojego serwera pocztowego. Wartość musi być zgodna z tymi wytycznymi:
   • Dozwolone jest maksymalnie 512 znaków
   • Dozwolone są tylko znaki ASCII
   • Professional Email, Microsoft 365 od GoDaddy, hosting Linux, VPS 4. generacji, dedykowany hosting i poczta Media Temple korzystają z następującego rekordu SPF:

    v=spf1 include:secureserver.net -all

   • Jeśli masz usługę Microsoft 365 z firmy GoDaddy i dodatek Zaawansowane zabezpieczenia poczty e-mail, użyj następującego rekordu SPF:

    v=spf1 a:dispatch-us.ppe-hosted.com include:secureserver.net -all

    Wymagane: podczas kopiowania rekordu SPF uważaj, aby nie dodać żadnych dodatkowych spacji przed rekordem lub po nim. Spowoduje to jego unieważnienie.
  • TTL (Time to Live): ilość czasu, przez którą serwer powinien buforować informacje przed odświeżeniem. Ustawienie domyślne to 1 godzina.
 6. (Opcjonalnie) Wybierz opcję Dodaj więcej rekordów, aby dodać wiele rekordów DNS w tym samym czasie. Jeśli zmienisz zdanie, wybierz zrzut ekranu ikony do usunięcia rekordu dnsUsuń, aby usunąć wszystkie rekordy, które nie zostały jeszcze zapisane.
 7. Wybierz Zapisz , aby dodać nowy rekord. Jeśli dodano wiele rekordów w tym samym czasie, wybierz opcję Zapisz wszystkie rekordy .
  • Jeśli Twoja domena ma Ochronę domeny, musisz zweryfikować swoją tożsamość. Jeśli masz włączoną weryfikację dwuetapową (2SV) od co najmniej 24 godzin, wprowadź kod wysłany przez nas SMS-em lub z aplikacji uwierzytelniającej. W przeciwnym razie wprowadź jednorazowe hasło, które wysłaliśmy na adres e-mail rejestrującego.

Większość aktualizacji DNS zaczyna obowiązywać w ciągu godziny, ale globalna aktualizacja może zająć do 48 godzin.

Powiązane czynności

Więcej informacji