Strony Internetowe + Marketing Pomoc

Dodawanie strony do witryny

Twoja witryna może zawierać do 50 stron, a do każdej strony można dodać do 20 sekcji. Jeśli masz stronę, która Ci się podoba, możesz zduplikować całą stronę. Po dodaniu strony może być konieczna zmiana kolejności stron.

 1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
 2. Przewiń do pozycji Websites + Marketing i wybierz opcję Zarządzaj obok swojej witryny, aby otworzyć witrynę.
 3. Wybierz opcję Edytuj witrynę lub Edytuj stronę, aby otworzyć kreator stron www.
 4. Dodaj nową stronę.
  • W przeglądarce wybierz opcję Ikona ze znakiem plus do dodawania nowej strony Dodaj stronę z menu Nawigacja po witrynie.
   Zrzut ekranu paska nawigacji
  • W aplikacji mobilnej wybierz kolejno opcje Strony i Dodaj.
 5. Wybierz, co chcesz dodać: nową stronę, łącze do zewnętrznej witryny lub menu rozwijane (element menu umożliwiający zgromadzenie podobnych stron).
 6. Wpisz tytuł strony. Postaraj się, aby pasek nawigacji był prosty i zawierał krótkie nazwy stron, jasno dające do zrozumienia, jaka jest ich zawartość.
 7. Wybierz odpowiednie przełączniki. Jeśli chcesz, możesz dodać nową stronę zarówno do nagłówka, jak i stopki (albo nie dodawać jej, aby „ukryć” stronę).
  • Opcja Pokaż w nawigacji powoduje wyświetlenie strony w górnym nagłówku nawigacji. Jeśli strona nie jest wyświetlana w nawigacji (w nagłówku lub stopce), nadal możesz utworzyć łącze do niej z innych strony lub wysłać odwiedzającym bezpośrednie łącze.
  • Stopka wyświetla łącze do strony u dołu każdej strony.
  • Strony prywatne przypominają zwykłe strony, ale są widoczne tylko dla członków. Stroną prywatną może być dowolna strona poza stroną główną. Dowiedz się więcej o zarządzaniu stronami prywatnymi.
 8. Po zakończeniu wybierz opcję Utwórz stronę.
 9. Nowa strona nie będzie mieć zawartości, dlatego wybierz opcję Dodaj sekcję i zacznij dodawać zawartość do nowej strony.
 10. Zmiany zostaną zapisane automatycznie. Użyj opcji Podgląd, aby zobaczyć efekty. Gdy wszystko będzie gotowe, aby udostępnić zmiany publicznie, opublikuj witrynę.

Więcej informacji