Strony Internetowe + Marketing Pomoc

Dodawanie plików do pobrania i przeglądarki PDF

Prześlij pliki do witryny, aby odwiedzający mogli je pobrać do użytku offline. Funkcja ta jest przydatna, jeżeli chcesz udostępnić innym osobom takie treści, jak ulotki, formularze medyczne czy oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności. Musisz mieć plan Podstawowy lub wyższy. Porównaj plany i cennik.

Ten film jest częścią serii poradników dotyczących dodawania zaawansowanych funkcji w Kreatorze witryn

Nasz system obsługuje niemalże 50 typów plików, w tym pliki programu Microsoft Word i inne dokumenty tekstowe, pliki PDF, pliki arkuszy kalkulacyjnych oraz ponad 20 typów plików obrazów i wideo. Nieustannie pracujemy, aby systematycznie dodawać nowe typy.

Uwaga: Rozmiar każdego z plików nie może przekroczyć 30 MB. W danej sekcji możesz umieścić do 15 plików. Jeżeli potrzebujesz dodać ich więcej, utwórz kolejną sekcję Pliki.

 1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
 2. Przewiń w dół do pozycji Websites + Marketing i wybierz opcję Zarządzaj obok witryny, którą chcesz zmienić.
 3. Wybierz Edytuj witrynę.
 4. Przejdź do strony i lokalizacji, do których chcesz dodać pliki do pobrania, i dodaj sekcję.
  • Wyszukaj sekcję Pliki, jeśli chcesz wyświetlić listę plików lub jeśli masz różne typy plików (dokumenty, arkusze kalkulacyjne, obrazy lub pliki PDF).
  • Wyszukaj sekcję Przeglądarka PDF, jeśli chcesz wyświetlić pliki PDF bezpośrednio na stronie i umożliwić użytkownikom zobaczenie pliku przed jego pobraniem.
 5. Po wybraniu układu wybierz opcję Dodaj, aby wstawić nową sekcję.
 6. Dostosuj kolor akcentu, tytuł i opis.
  • W przypadku plików wybierz opcję Dodaj, aby dodać plik. Aby dodać więcej plików do witryny, powtarzaj ten krok.
  • W przypadku Przeglądarki PDF wybierz opcję Prześlij plik, aby dodać plik PDF. Przeglądarka PDF umożliwia przesłanie tylko jednego pliku.

  Uwaga: Aby zmienić nazwę pliku, kliknij go na liście, a następnie wprowadź zmiany w polu Etykieta pliku. Nie będzie można zmienić typu pliku w nawiasach. Użytkownicy muszą wiedzieć, jaki typ pliku zostanie pobrany.

 7. Zmiany zostaną zapisane automatycznie. Po zakończeniu wybierz opcję Podgląd, aby zobaczyć wyniki. Opublikuj witrynę, aby zmiany stały się widoczne dla osób odwiedzających witrynę.

Więcej informacji