system WordPress Pomoc

Naprawianie błędów w podstawowych plikach WordPressa

Po potwierdzeniu, że występuje błąd w podstawowym pliku WordPressa możesz podjąć próbę przywrócenia witryny do działającego stanu.

Uwaga: Jeśli Twoja witryna korzysta z hostingu Managed WordPress, pliki główne WordPress są wstępnie zainstalowane wraz z planem hostingowym, a WordPress jest zawsze aktualny, więc nie powinny pojawiać się błędy związane z plikami głównymi.
Ostrzeżenie: przed dokonaniem jakichkolwiek zmian należy zawsze utworzyć kopię zapasową witryny.

Objaśnienie błędu PHP związanego z WordPressem

Jeśli wcześniejsze kroki rozwiązywania problemów ujawniły błąd PHP, skorzystaj z poniższej tabeli, aby uzyskać objaśnienie błędu.

Typ błęduDefinicja i następne kroki
E_ERRORTo jest błąd krytyczny, który powoduje przerwanie działania skryptu. Takie błędy są zwykle spowodowane przez wywołanie nieistniejącego obiektu, np. klasy lub funkcji. Często występują w przypadku braku zgodności wersji. Następnym krokiem powinna być aktualizacja wersji WordPressa, motywów i wtyczek.
E_WARNINGOstrzeżenie środowiska wykonawczego, które nie powoduje przerwania działania skryptu. Występują potencjalne problemy, które nie powodują jednak zatrzymania przetwarzania kodu PHP. Takie błędy często obejmują ostrzeżenia o przestarzałej funkcji, co wskazuje, że kod może używać nieaktualnej wersji PHP i wymaga aktualizacji. Ostrzeżenie w dziennikach PHP nie musi być związane z występującym problemem.
E_PARSETo jest błąd analizy w czasie kompilowania. Zwykle wskazuje błąd składni PHP, taki jak brakujący średnik ;, nawias (), klamrowy nawias otwierający lub zamykający {}, bądź wiele innych błędów składni PHP. Należy sprawdzić plik i wiersz określony w komunikacie o błędzie i wyszukać potencjalne błędy składni.
E_NOTICESą to zwykle błędy PHP, które nie powoduje przerwania działania skryptu. Wskazują, że może występować problem, ale mogą też stanowić część normalnego wykonywania skryptu. Typową przyczyną jest użycie zmiennej PHP, która nie została zdefiniowana. Powiadomienie w dziennikach PHP nie musi być związane z występującym problemem.

Aktualizacja WordPressa do najnowszej wersji

Aktualizacja WordPressa do najnowszej wersji spowoduje zaktualizowanie lub zastąpienie wszystkich podstawowych plików, co często naprawia błędy związane z plikami. Jeśli błąd uniemożliwia dostęp do panelu WordPressa, może być konieczna aktualizacja podstawowych plików przez FTP.

Aktualizacja komponentów WordPressa

Aktualizacja wersji WordPressa, motywu lub wtyczek może spowodować powstanie konfliktu z innymi komponentami, które nie zostały zaktualizowane. Aktualizacja innych komponentów może przywrócić witrynę. Zobacz następujące tematy, aby zaktualizować komponent witryny:

Więcej informacji