GoDaddy Pomoc

Aktualizacja motywu WordPressa przez FTP

Niektóre spersonalizowane motywy lub motywy premium nie mogą być zmienione z Panelu WordPress. W takim przypadku musisz przesłać kopię najnowszej wersji za pomocą FTP. Możesz użyć dowolnej aplikacji FTP, ale zalecamy aplikację FileZilla.

  1. Pobierz najnowszą wersję tego motywu i wypakuj go na swoim komputerze (Windows lub macOS).
  2. Połącz się ze swoim hostingiem za pomocą FTP, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi do Twojego planu hostingu (hosting do systemu Linux z cPanel | Windows hosting z Plesk | Managed WordPress).
  3. W sekcji Katalog zdalny programu FileZilla znajdź folder z plikami witryny WordPress i przejdź do folderu /wp-content/themes.
  4. W sekcji Katalog lokalny FileZilla znajdź folder z wypakowaną najnowszą wersją motywu.
    Uwaga: Niektóre motywy wypakowują się do folderu z numerem wersji w nazwie. Na przykład dwatysiącedwadzieściadwa.1.1. Potrzebny jest jedynie podfolder, który nie ma numeru wersji. W tym przypadku będzie to dwatysiącedwadzieściadwa.
  5. Przeciągnij i upuść folder motywu z sekcji Katalog lokalny do sekcji Katalog zdalny.
    Uwaga: może pojawić się wyskakujące okienko z informacją, że plik docelowy już istnieje. W takim przypadku wybierz Zastąp, a następnie Zastosuj tylko do bieżącej kolejki. Zakończ proces, wybierając przycisk OK.

Twój motyw został zaktualizowany do najnowszej wersji.

Więcej informacji