Hosting w systemie Windows (Plesk) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Zmień wersję języka PHP w usłudze Hosting Windows

Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić wersję języka PHP używaną na koncie hostingu Windows.

Uwaga: Plesk umożliwia zmianę ustawień PHP dla poszczególnych domen. Oznacza to, że musisz zaktualizować ustawienia dla każdej domeny na swoim koncie, jeśli nie chcesz używać domyślnej wersji PHP.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. Wybierz Hosting internetowy , a następnie obok konta hostingu Windows, którym chcesz zarządzać, wybierz Zarządzaj .
  3. W rachunku nawigacyjnym wybierz Plesk Administrator. Zostanie wyświetlona strona główna Plesk z każdą z domen powiązanych z kontem.
  4. Dla domeny, którą chcesz zarządzać, wybierz Ustawienia PHP .

    Uwaga: Jeśli nie widzisz żadnych ikon, na środku strony wybierz Pokaż więcej, a następnie wybierz Ustawienia PHP .

  5. Na stronie PHP Settings (Ustawienia PHP) z menu PHP Support (Obsługa języka PHP) wybierz wersję PHP, której chcesz użyć.
  6. Na dole strony wybierz OK .
  7. (Opcjonalnie) Powtórz te kroki, aby zmienić wersję języka PHP dla każdej domeny skojarzonej z kontem.

Powiązane czynności

Więcej informacji