Certyfikaty SSL Pomoc

NGINX: Instalacja certyfikatu

Po zatwierdzeniu żądania certyfikatu możesz pobrać certyfikat SSL i pośredniczący z aplikacji SSL. Więcej informacji zawiera artykuł Pobieranie certyfikatu SSL. Pliki te muszą zostać zainstalowane na Twoim serwerze internetowym.

Możesz także pobrać pakiet certyfikatów pośredniczących z repozytorium.

Aby zainstalować certyfikat SSL i certyfikaty pośredniczące

  1. Skopiuj plik certyfikatu i plik z pakietem certyfikatów na serwer Nginx.
  2. Po wygenerowaniu żądania certyfikatu na serwerze powinien znajdować się już plik klucza.
  3. Wyedytuj plik konfiguracji Nginx, by wskazać te pliki. Dokładna postać edytowanego pliku konfiguracji zależy od wersji serwera Nginx, systemu operacyjnego i metody użytej do zainstalowania serwera.

Twój certyfikat SSL jest zainstalowany. Jeśli masz problemy, zobacz Testowanie konfiguracji SSL, aby uzyskać pomoc w diagnozowaniu problemów.

Więcej informacji na temat konfiguracji serwera Nginx zawiera dokument http://nginx.org/en/docs/http/configuring_https_servers.html#chains.