Certyfikaty SSL Pomoc

Testowanie konfiguracji SSL

Proces uzyskiwania i instalowania certyfikatu SSL może być skomplikowany, ale dostępne są narzędzia, które pomogą Ci przez niego przejść.

Po wygenerowaniu żądania podpisania certyfikatu (CSR) możesz wkleić je do dekodera CSR, aby upewnić się, że poprawna nazwa wspólna i organizacja są wymienione w żądaniu CSR z serwera. Jeśli informacje pokazane w dekoderze CSR nie są poprawne, możesz powtórzyć proces generowania żądania CSR z prawidłową nazwą wspólną i organizacją.

Uwaga: Jeśli stosowane żądanie CSR dotyczy certyfikatu Wildcard, certyfikat CSR musi zawierać gwiazdkę dla poziomu poddomeny, który chcesz chronić na nazwie wspólnej. Przykład: Aby zabezpieczyć test.coolexample.com i www.coolexample.com, nazwa wspólna na żądaniu CSR musi wyglądać tak: *.coolexample.com

Po zainstalowaniu certyfikatu SSL możesz użyć naszego narzędzia testowego kontroli SSL , aby wyświetlić szczegóły certyfikatu i sprawdzić różne typowe problemy z SSL. Większość problemów pojawiających się w narzędziu do sprawdzania certyfikatów można rozwiązać, ponownie tworząc klucz certyfikatu i instalując go ponownie.

Więcej informacji