Certyfikaty SSL Pomoc

Ponowne tworzenie klucza certyfikatu

Uwaga: Plany Managed WordPress zawierają zintegrowany certyfikat SSL.

Klucz ponowny certyfikatu SSL należy utworzyć w następujących sytuacjach:

Wymagania:
  • Przed utworzeniem klucza ponownego certyfikatu SSL należy wygenerować żądanie podpisania certyfikatu (CSR) z poziomu serwera sieci Web. Aby uzyskać instrukcje, patrz Generowanie CSR (żądania podpisania certyfikatu).
  • Nie należy odwoływać certyfikatu, jeśli nie ma pewności, że istniejący certyfikat powinien zostać anulowany. W przypadku odwołania kredyt usługi SSL zostanie anulowany i nie będzie można ponownie utworzyć klucza certyfikatu.
  • Należy pobrać i zainstalować nowy certyfikat w ciągu 72 godzin od ponownego utworzenia klucza certyfikatu, aby zachować bezpieczeństwo serwera, gdy stary certyfikat zostanie wyłączony.
  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. Wybierz Certyfikaty SSL, a następnie Zarządzaj obok certyfikatu, dla którego chcesz ponownie utworzyć klucz.
  3. Wybierz Ponownie utwórz klucz certyfikatu SSL.
  4. W polu Żądanie podpisania certyfikatu (CSR) wklej nowe żądanie CSR, włącznie z ciągami ----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST---- i ----END CERTIFICATE REQUEST----, a następnie wybierz Dodaj zmianę.
  5. Wybierz Prześlij wszystkie zmiany.

Certyfikat, dla którego ponownie utworzono klucz, zostanie udostępniony wkrótce po przesłaniu nowego żądania CSR, a my prześlemy Ci wiadomość e-mail, gdy certyfikat będzie dostępny.

Następne kroki

  • Po otrzymaniu wiadomości e-mail należy pobrać wydany certyfikat, dla którego utworzono klucz.
  • Aby zapewnić bezpieczeństwo serwera, należy zainstalować certyfikat SSL w ciągu 72 godzin od wydania.

Więcej informacji