Certyfikaty SSL Pomoc

Generowanie CSR (żądania podpisania certyfikatu)

Po zakupie certyfikatu SSL i pojawieniu się kredytu na certyfikat na Twoim koncie może być konieczne wygenerowanie żądania podpisania certyfikatu (CSR) dla nazwy domeny witryny (lub „nazwy wspólnej”), zanim będzie można zamówić certyfikat SSL.

Uwaga: Jeżeli korzystasz z certyfikatu SSL na podstawowej nazwie domeny konta hostingu współdzielonego GoDaddy, nie musisz generować żądania CSR; zajmiemy się tym.

Sposób generowania CSR zależy od rodzaju certyfikatu, który ma zostać wystawiony, oraz używanego systemu operacyjnego/panelu sterowania.

Typ certyfikatuWykonaj te instrukcje
Certyfikat SSL

Możesz wygenerować żądanie CSR na swoim serwerze, zanim zamówisz certyfikat SSL, lub możemy wygenerować żądanie CSR dla Ciebie za pomocą Kreatora żądań SSL. Kliknij typ serwera, aby uzyskać instrukcje:

W przypadku innych typów serwerów zobacz „więcej informacji” poniżej.

Podpisywanie kodu/sterowników

Uwaga: Od 1 czerwca 2021 r. GoDaddy nie będzie już wystawiać ani odnawiać certyfikatów podpisywania kodu ani certyfikatów podpisywania sterowników. Jeśli masz już certyfikat podpisywania kodu lub podpisywania sterowników, od 1 czerwca 2021 r. nie będzie można go ponownie wygenerować. Wszystkie certyfikaty wydane przed 1 czerwca 2021 r. pozostaną ważne do momentu wygaśnięcia.


Nasze certyfikaty są kompatybilne ze wszystkimi rodzajami serwerów internetowych, nawet tymi, dla których nie zapewniamy instrukcji generowania CSR. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat generowania CSR, zapoznaj się z dokumentacją serwera, jeśli nie znajdziesz potrzebnych instrukcji powyżej.

Następny krok

Po utworzeniu CSR należy złożyć wniosek o certyfikat. Sposób przesłania żądania certyfikatu zależy od typu posiadanego certyfikatu:

TypNastępny krok
Certyfikaty Standard, Deluxe i o rozszerzonej walidacji (EV) Poproś o certyfikat SSL za pomocą żądania podpisania certyfikatu (CSR)
Certyfikaty podpisywania kodu lub sterowników

Uwaga: Od 1 czerwca 2021 r. GoDaddy nie będzie już wystawiać ani odnawiać certyfikatów podpisywania kodu ani certyfikatów podpisywania sterowników. Jeśli masz już certyfikat podpisywania kodu lub podpisywania sterowników, od 1 czerwca 2021 r. nie będzie można go ponownie wygenerować. Wszystkie certyfikaty wydane przed 1 czerwca 2021 r. pozostaną ważne do momentu wygaśnięcia.


Więcej informacji

Różne instrukcje generowania CSR: