Certyfikaty SSL Pomoc

Windows 10/Windows Server 2016: Generowanie CSR (żądanie podpisania certyfikatu)

Zanim będzie można zażądać certyfikatu za pośrednictwem naszej aplikacji online, należy użyć Menedżera usług IIS firmy Microsoft®, aby wygenerować żądanie podpisania certyfikatu (CSR) dla witryny.

 1. W menu Start systemu Windows wpisz Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS).
 2. Po otwarciu menedżera IIS przejdź do panelu Połączenia po lewej stronie i kliknij nazwę serwera, dla którego chcesz wygenerować żądanie CSR.
 3. W środkowym panelu kliknij dwukrotnie pozycję Certyfikaty serwera.
 4. W panelu Akcje po prawej stronie kliknij pozycję Utwórz żądanie certyfikatu.
 5. W polu Właściwości nazwy wyróżniającej wprowadź następujące dane, a następnie kliknij pozycję Dalej:

  Uwaga: Podczas wprowadzania informacji nie są akceptowane następujące znaki: < > ~ ! @ # $ % ^ * / \ ( ) ? &

  • Nazwa wspólna — W pełni kwalifikowana nazwa domeny (FQDN) lub adres URL, dla którego ma być używany certyfikat (obszar witryny, z którym klienci mają się łączyć przy użyciu protokołu SSL).
   • Certyfikat SSL wystawiony dla domeny www.fajnyprzyklad.com nie jest prawidłowy dla domeny secure.fajnyprzyklad.com. Jeśli chcesz, aby certyfikat SSL obejmował domenę secure.fajnyprzyklad.com, upewnij się, że nazwa wspólna przesłana w żądaniu CSR to secure.fajnyprzyklad.com.
   • Jeśli żądasz certyfikatu z symbolem wieloznacznym, dodaj gwiazdkę (*) z lewej strony nazwy wspólnej (np., *.fajnyprzyklad.com lub *.secure.fajnyprzyklad.com).
  • Organizacja — Nazwa, pod jaką jest zarejestrowana firma. Organizacja musi być prawnym rejestrującym nazwę domeny w żądaniu certyfikatu.

   Uwaga: Jeśli wykonujesz rejestrację jako osoba fizyczna, w polu Organizacja wpisz imię i nazwisko osoby żądającej certyfikatu, a w polu Jednostka organizacyjna wpisz nazwę, pod jaką prowadzisz działalność.

  • Jednostka organizacyjna — to pole umożliwia rozróżnianie działów w organizacji (np. „Dział badań” lub „Kadry”). Określenie jednostki organizacyjnej podczas generowania żądania CSR nie jest konieczne.
  • Miejscowość — Pełna nazwa miejscowości, w której jest zarejestrowana/zlokalizowana organizacja. Nie używaj skrótów.
  • Stan/województwo — Pełna nazwa stanu lub województwa, w którym jest zlokalizowana organizacja. Nie używaj skrótów.
  • Kraj — Dwuliterowy, zgodny z normą ISO międzynarodowy format kodu kraju, w którym organizacja jest prawnie zarejestrowana.
 6. W ustawieniu Dostawca usług kryptograficznych wybierz wartość Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider.
 7. W ustawieniu Długość w bitach wybierz wartość 2048 lub większą, a następnie kliknij pozycję Dalej.
 8. Kliknij pozycję , wprowadź lokalizację i nazwę pliku dla żądania CSR, a następnie kliknij pozycję Zakończ.

Następne kroki

Uwaga: Dla wygody użytkowników udostępniamy informacje dotyczące sposobu użycia produktów innych firm, ale nie zachęcamy do ich używania, nie świadczymy dla nich pomocy technicznej ani nie ponosimy odpowiedzialności za funkcje bądź niezawodność tych produktów.