Certyfikaty SSL Pomoc

Exchange Server 2010: Generowanie CSR (żądanie podpisania certyfikatu)

Aby wypełnić formularz online dotyczący żądania SSL, należy mieć żądanie podpisania certyfikatu (CSR). Wykonaj poniższe instrukcje, aby wygenerować żądanie CSR dla swojej witryny. Po wygenerowaniu żądania CSR skopiuj je, a następnie wklej w polu Żądanie CSR na stronie żądania certyfikatu SSL.

Ostrzeżenie: Jeśli chcesz zabezpieczyć więcej niż jedną nazwę domeny, zalecamy użycie certyfikatów ujednoliconej komunikacji (Unified Communications Certificates, UCC) dla wielu domen w programie Microsoft® Exchange Server.

Aby wygenerować żądanie podpisania certyfikatu — Exchange Server 2010

 1. Uruchom konsolę zarządzania programu Exchange, wybierając kolejno pozycje Start, Wszystkie programy, Microsoft Exchange Server 2010, Konsola zarządzania programu Exchange.
 2. Kliknij symbol + obok węzła Lokalne usługi Microsoft Exchange, aby rozwinąć listę usług.
 3. Wybierz pozycję Konfiguracja serwera, a następnie wybierz pozycję Nowy certyfikat programu Exchange.
 4. Wprowadź przyjazną nazwę ułatwiającą identyfikowanie tego certyfikatu, a następnie kliknij pozycję Dalej.
 5. W sekcji Zakres domen wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli żądanie CSR dotyczy certyfikatu z symbolem wieloznacznym, wybierz pozycję Włącz certyfikat z symbolem wieloznacznym, wprowadź główną nazwę domeny dla certyfikatu z symbolem wieloznacznym, a następnie kliknij pozycję Dalej.
  • Jeśli żądanie CSR nie dotyczy certyfikatu z symbolem wieloznacznym, od razu kliknij pozycję Dalej.

  Uwaga: Jeśli żądanie CSR dotyczy certyfikatu z symbolem wieloznacznym, pomiń następny krok.

 6. W sekcji Konfiguracja programu Exchange wybierz spośród wymienionych poniżej usług te, które chcesz bezpiecznie uruchamiać, a następnie kliknij pozycję Dalej:

  Uwaga: Aby wybrać usługi, które mają być uruchamiane, trzeba dokładnie znać konfigurację serwera.

  • Udostępnianie — Wybierz tę usługę, jeśli chcesz używać certyfikatu na potrzeby delegowania federacyjnego.
  • Serwer dostępu klienta (Outlook Web App) — Wybierz tę usługę, jeśli używasz aplikacji Outlook Web App w Internecie, a następnie wprowadź nazwy domen, których używasz do uzyskiwania dostępu do aplikacji Outlook Web App.
  • Serwer dostępu klienta (Exchange ActiveSync) — Wybierz tę usługę, jeśli jest włączona usługa ActiveSync, a następnie wprowadź nazwę domeny, której używasz do uzyskiwania dostępu do usługi ActiveSync.
  • Serwer dostępu klienta (Usługi sieci Web, Outlook Anywhere i Wykrywanie automatyczne) — Wybierz tę usługę, jeśli używasz Usług sieci Web programu Exchange lub usługi Outlook Anywhere, a następnie wprowadź nazwę hosta dla swojej organizacji. Tę usługę musisz także wybrać, jeśli chcesz używać usługi Wykrywanie automatyczne w Internecie. Jeśli jej używasz, wybierz długi lub krótki adres URL, a następnie wprowadź nazwę domeny, za pomocą której uzyskujesz do niej dostęp.
  • Serwer dostępu klienta (POP/IMAP) — Wybierz tę usługę, jeśli używasz wewnętrznie i/lub zewnętrznie usług POP/IMAP. Wprowadź nazwę domeny, za pomocą której uzyskujesz dostęp do usług POP i IMAP.
  • Serwer usługi Unified Messaging — Wybierz tę usługę, jeśli chcesz używać certyfikatu publicznego lub certyfikatu z podpisem własnym z usługą Unified Messaging, a następnie wprowadź w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FQDN), której używasz do obsługi serwerów usługi Unified Messaging.
  • Serwer Transport centralny — Wybierz tę usługę, jeśli chcesz używać wzajemnego protokołu TLS w celu zabezpieczania poczty internetowej lub chcesz używać tego serwera do przesyłania do klienta POP/IMAP. W każdym przypadku musisz wprowadzić w pełni kwalifikowaną nazwę domeny serwera.
  • Starszy serwer programu Exchange — Wybierz tę usługę, jeśli chcesz używać starszych nazw domen, a następnie wprowadź nazwę domeny skojarzoną ze starszymi serwerami.
 7. Wybierz nazwę wspólną (nazwa podstawowa na certyfikacie), kliknij pozycję Ustaw jako nazwę wspólną, a następnie kliknij pozycję Dalej.
 8. Wypełnij następujące pola, a następnie kliknij pozycję Dalej:
  • Organizacja — Pełna prawna nazwa firmy lub organizacji.
  • Jednostka organizacyjna - organizacja w firmie odpowiedzialna za certyfikat. Podczas generowania CSR nie jest konieczne określanie jednostki organizacyjnej.
  • Kraj/region — Wybierz kraj, w którym zarejestrowano osobowość prawną organizacji.
  • Miejscowość — Pełna nazwa miejscowości, w której jest zarejestrowana organizacja.
  • Stan/województwo — Pełna nazwa stanu lub województwa, w którym jest zarejestrowana organizacja. Jeśli adres nie zawiera stanu ani województwa, wprowadź informacje dotyczące miejscowości.
 9. Kliknij pozycję Przeglądaj, aby zapisać żądanie CSR na komputerze.
 10. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik, wprowadź odpowiednią wartość w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij pozycję Zapisz.
 11. W sekcji Nowy certyfikat programu Exchange kliknij kolejno pozycje Dalej, Nowy, Zakończ.
 12. Znajdź i skopiuj żądanie CSR, a następnie wklej je w naszej aplikacji online.
  • Aby je skopiować, kliknij prawym przyciskiem myszy plik req, wybierz polecenie Otwórz za pomocą, a następnie wybierz edytor tekstu, taki jak Notatnik.
  • Wklej cały tekst, w tym wiersze ----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST---- i ----END CERTIFICATE REQUEST----, w żądaniu certyfikatu online.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących żądania certyfikatu za pomocą naszego formularza żądania online, zobacz Żądanie certyfikatu SSL lub Żądanie certyfikatu SSL.

Uwaga: Dla wygody użytkowników dostarczamy informacje dotyczące sposobu użycia produktów innych firm, ale nie zalecamy ich używania, nie świadczymy dla nich pomocy technicznej, ani nie ponosimy odpowiedzialności za działanie bądź niezawodność tych produktów.