Certyfikaty SSL Pomoc

Apache: Generowanie CSR (żądania podpisania certyfikatu)

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby wygenerować żądanie podpisania certyfikatu (CSR) dla swojego serwera internetowego Apache. Po ukończeniu generowania żądania CSR, wytnij/skopiuj go i wklej do pola Żądanie CSR na stronie żądania certyfikatu SSL.

Aby wygenerować żądanie podpisania certyfikatu dla programu Apache 2.x

 1. Zaloguj się do terminalu serwera (SSH).
 2. Po pojawieniu się komunikatu wpisz następującą komendę:
  openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout twojadomena.key -out twojadomena.csr

  Uwaga: Zastąp tekst twojadomena realną nazwą swojej domeny, którą chcesz zabezpieczyć certyfikatem. Jeśli na przykład nazwa Twojej domeny to dobryprzyklad.com, wpisz w poleceniu dobryprzyklad.key oraz dobryprzyklad.csr.

 3. Wprowadź żądanie informacje:
  • Nazwa wspólna: W pełni kwalifikowana nazwa domeny (adres URL), którą zabezpieczasz.
   Jeśli żądasz certyfikatu Wildcard, dodaj gwiazdkę (*) z lewej strony nazwy wspólnej, gdzie ma się znaleźć symbol wieloznaczny, na przykład*.ciekawyprzyklad.pl.
  • Organizacja: Prawnie zarejestrowana nazwa firmy. Jeśli wykonujesz rejestrację jako osoba fizyczna, wprowadź imię i nazwisko osoby żądającej certyfikatu.
  • Jednostka organizacyjna: Jeśli ma to zastosowanie, wprowadź nazwę, pod którą jest prowadzona działalność. Określenie jednostki organizacyjnej podczas generowania żądania CSR nie jest konieczne.
  • Miasto lub lokalizacja: Nazwa miasta, w którym organizacja jest zarejestrowana/zlokalizowana. Nie używaj skrótów.
  • Województwo lub prowincja: Nazwa województwa lub prowincji, w której znajduje się organizacja. Nie używaj skrótów.
  • Kraj: Dwuliterowy, zgodny ze standardem ISO międzynarodowy format kodu kraju, w którym organizacja jest prawnie zarejestrowana.

   Uwaga: Jeśli nie chcesz wprowadzać hasła dla tego certyfikatu SSL, możesz zostawić pole Hasło puste. Pamiętaj jednak, że może to spowodować dodatkowe zagrożenie.

 4. Otwórz żądanie CSR w edytorze tekstów i skopiuj cały tekst.
 5. Wklej pełne żądanie CSR do formularza rejestracji SSL skojarzonego z Twoim kontem.