GoDaddy Pomoc

Resetowanie odnośników bezpośrednich WordPressa, aby naprawić błąd 404

Odnośniki bezpośrednie WordPressa to stałe adresy internetowe URL dla Twoich wpisów i stron. Niekiedy, jeśli odnośniki nie są zapisane poprawnie, wpisy i strony w witrynie mogą zwracać błąd 404 zamiast wyświetlenia zawartości. Ten problem można rozwiązać, przełączając na inną strukturę odnośników bezpośrednich, a następnie przywracając poprzednią strukturę w panelu WordPressa.

Ostrzeżenie: Należy zawsze utworzyć kopię zapasową witryny przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów lub wprowadzania zmian.
  1. Zaloguj się do serwisu WordPress.
  2. W menu po lewej stronie wybierz kolejno Ustawienia > Odnośniki bezpośrednie.
  3. W sekcji Odnośniki bezpośrednie wybierz inną strukturę odnośników bezpośrednich, a następnie wybierz opcję Zapisz zmiany. Spowoduje to naprawienie błędu 404.
  4. Wybierz wcześniej używaną strukturę odnośników bezpośrednich, a następnie wybierz opcję Zapisz zmiany. Spowoduje to przywrócenie preferowanej struktury odnośników bezpośrednich.

    Uwaga: Jeśli chcesz zresetować odnośniki bezpośrednie do domyślnej struktury WordPressa, wybierz strukturę odnośników bezpośrednich Zwykła.

Błąd 404 dla wpisów i stron powinien zostać naprawiony, a adresy URL w witrynie będą wyświetlać wybraną strukturę odnośników bezpośrednich.

Więcej informacji