Zarządzany sklep internetowy WordPress Pomoc

Ustawianie domyślnej metody wysyłki w WooCommerce

Każda strefa wysyłki może mieć przypisaną domyślną metodę wysyłki do wybrania w kasie.

Wymagania: Przed rozpoczęciem upewnij się, że skonfigurowano co najmniej jedną strefę wysyłki. Jeśli nie, skonfiguruj najpierw strefę wysyłki.
  1. Zaloguj się do serwisu WordPress.
  2. Kliknij pozycję WooCommerce w menu po lewej stronie.
  3. Wybierz Ustawienia w rozszerzonym menu WooCommerce.
  4. Kliknij kartę Wysyłka.
  5. Edytuj strefę wysyłki, klikając łącze Edit (Edytuj) lub nazwę strefy.
  6. Zmień kolejność metod wysyłki, przeciągając i upuszczając metodę wysyłki.
    • Aby to zrobić, zaznacz i przytrzymaj trzy paski po lewej stronie nazwy metody wysyłki (odbiór lokalny, jednolita stawka lub bezpłatna wysyłka) i przeciągnij je w górę lub w dół.
    • Domyślną metodą wysyłki dla tej strefy wysyłki będzie górna, włączona metoda na liście.

Powiązane czynności

Więcej informacji