GoDaddy Pomoc

Usuwanie tabel bazy danych

Możesz usunąć istniejące tabele z bazy danych. Jest to zwykle zalecane przed zaimportowaniem nowej bazy danych lub przywróceniem kopii zapasowej.

Ostrzeżenie: przed usunięciem tabel bazy danych upewnij się, że masz kopię zapasową bazy danych.
  1. Zaloguj się do phpMyAdmin.
  2. W kolumnie po lewej stronie wybierz bazę danych, której chcesz użyć.
  3. Powinna zostać wyświetlona lista tabel bazy danych.
  4. Zaznacz pole Zaznacz wszystkie.

    Uwaga: Możesz usunąć określone tabele, zaznaczając odpowiednie pola obok nazw tabel.

  5. Z menu rozwijanego obok pola Zaznacz wszystkie wybierz polecenie Usuń.
  6. Kliknij przycisk Tak po wyświetleniu monitu „Czy na pewno chcesz wykonać następujące polecenie?”.
  7. Kliknij przycisk Tak, aby usunąć tabele.

Powiązane czynności

Więcej informacji