Microsoft 365 od GoDaddy Pomoc

Włączanie lub wyłączanie uwierzytelniania wieloskładnikowego

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) chroni Twoje konto Microsoft 365 przed udzieleniem nieautoryzowanego dostępu. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe wymaga ustanowienia metody weryfikacji, takiej jak kod wysłany w wiadomości tekstowej, za każdym razem, gdy logujesz się na swoje konto. W wypadku złamania hasła, powielenie tej metody weryfikacji będzie niemożliwe, a hakerzy nie będą mieć dostępu do Twojego konta.

Uwaga: ten artykuł jest przeznaczony dla klientów Microsoft 365, którzy chcą skonfigurować uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla swoich kont poczty. Jeśli chcesz dodać weryfikację dwuetapową do swojego konta GoDaddy, zapoznaj się z tym artykułem.

Wymagane: aby zmienić ustawienia uwierzytelniania dwuskładnikowego, wymagane są uprawnienia administratora. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rolami administratora w zasobach firmy Microsoft.

Włączanie i wymuszanie uwierzytelniania wieloskładnikowego

Aby wymagać od użytkowników korzystania z metody weryfikacji logowania za każdym razem, gdy uzyskują dostęp do swoich kont, włącz uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA).

 1. Zaloguj się w aplikacji Outlook w sieci Web za pomocą adresu e-mail i hasła używanego w usłudze Microsoft 365.
 2. Po zalogowaniu się przejdź do strony uwierzytelniania wieloskładnikowego.
  Uwaga: jeśli nie jesteś administratorem, ale próbujesz uzyskać dostęp do strony, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie: „Nie masz wystarczających uprawnień dostępu do tej strony”.
 3. Aby włączyć uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla konkretnego użytkownika, zaznacz pole wyboru obok jego nazwy. Możesz wybrać więcej niż jednego użytkownika.
  Zaznacz pole wyboru z lewej strony adresu e-mail użytkownika
 4. Po prawej stronie, w sekcji Szybkie kroki, wybierz Włącz.
  Opcje Włącz i Zarządzaj ustawieniami użytkownika znajdują się w sekcji szybkich kroków
 5. W oknie potwierdzenia wybierz najpierw opcję Włącz uwierzytelnianie wieloskładnikowe, a później Zamknij. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe zostanie włączone dla wybranego użytkownika / wybranych użytkowników.
 6. Zaznacz pole wyboru dla tego samego użytkownika / dla tych samych użytkowników. W sekcji szybkich kroków wybierz opcję Wymuś.
  Opcje Wyłącz, Wymuś i Zarządzaj ustawieniami użytkownika znajdują się w sekcji szybkich kroków
 7. Wybierz opcję Wymuś uwierzytelnianie wieloskładnikowe, a następnie Zamknij. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe zostanie wymuszone dla wybranego użytkownika / wybranych użytkowników.
 8. Skonfiguruj metodę uwierzytelniania logowania dla każdego użytkownika, który ma wymuszone uwierzytelnianie wieloskładnikowe (możesz wysłać te instrukcje do każdego z użytkowników, jeśli nie masz dostępu do ich kont):
  1. Wyloguj się z programu Outlook w Internecie.
  2. Zaloguj się na stronie Informacje o bezpieczeństwie. Jeśli pojawi się komunikat o konieczności podania dodatkowych informacji, wybierz Dalej.
  3. Skonfiguruj metodę logowania. Możesz skorzystać z tego artykułu, aby przejść przez kolejne kroki.
 9. Po włączeniu uwierzytelniania wieloskładnikowego otrzymasz hasło do aplikacji do użycia w klientach poczty e-mail korzystających z uwierzytelniania podstawowego. Zapisz je, a następnie wybierz Gotowe.

Wszystko gotowe! Uwierzytelnianie wieloskładnikowe zostało włączone i będzie wymuszane w przypadku wybranych użytkowników. Zalecamy dodanie innej metody logowania na wypadek utraty dostępu do metody podstawowej.

Wyłączanie uwierzytelniania wieloskładnikowego

Jeśli chcesz, aby uwierzytelnianie wieloskładnikowe zaprzestało wymagania metody weryfikacji dla wybranych użytkowników, możesz je wyłączyć. Gdy to zrobisz, użytkownicy będą potrzebować jedynie adresu e-mail i hasła, aby się zalogować.

 1. Zaloguj się w aplikacji Outlook w sieci Web za pomocą adresu e-mail i hasła używanego w usłudze Microsoft 365.
 2. Po zalogowaniu się przejdź do strony uwierzytelniania wieloskładnikowego.
 3. Aby wyłączyć uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla konkretnego użytkownika, zaznacz pole wyboru obok jego nazwy. Możesz wybrać więcej niż jednego użytkownika.
  Zaznacz pole wyboru z lewej strony adresu e-mail użytkownika
 4. Po prawej stronie, w sekcji Szybkie kroki, wybierz Wyłącz.
  Opcje Wyłącz i Zarządzaj ustawieniami użytkownika znajdują się w sekcji szybkich kroków
 5. W oknie potwierdzenia wybierz najpierw opcję Tak, a później Zamknij. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe zostanie wyłączone dla wybranego użytkownika / wybranych użytkowników.

Powiązane czynności

Więcej informacji