Zarządzany sklep internetowy WordPress Pomoc

Zatwierdzanie rezerwacji

Jeśli masz rezerwację wymagającą potwierdzenia, możesz zatwierdzić ją ręcznie:

Wymagania: WooCommerce Bookings to rozszerzenie premium WooCommerce, które jest dołączone do planu hostingu WordPress Handel elektroniczny lub dostępne jako oddzielny zakup.
  1. Zaloguj się do serwisu WordPress.
  2. Wybierz kolejno WooCommerce > Bookings > Order (WooCommerce > Rezerwacje > Zamówienie). Zobaczysz stan Pending Confirmation (Oczekiwanie na potwierdzenie) dla zamówień wymagających potwierdzenia.
  3. Wybierz ikonę znacznika wyboru, aby zatwierdzić rezerwację.

Po zakończeniu do klienta zostanie wysłana faktura w wiadomości e-mail. Płatności można dokonać na stronie Moje konto klienta. Łącze do strony Moje konto zostanie dołączone do wiadomości e-mail.

Więcej informacji