GoDaddy Pomoc

Zmiana hasła systemu WordPress za pomocą SSH

Za pomocą SSH można wprowadzać zmiany w bazie danych, dzięki czemu można zaktualizować hasło systemu WordPress.

Ostrzeżenie: przed dokonaniem zmian należy zawsze utworzyć kopię zapasową witryny.
 1. Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian należy zawsze utworzyć kopię zapasową witryny.
 2. Łączenie z serwerem lub kontem hostingu współdzielonego przy użyciu SSH
 3. Połącz się z MySQL przy użyciu następującego polecenia:

  mysql -u username -h host database -P port -p

  Wprowadź informacje o bazie danych w następujących sposób:

  • username to nazwa użytkownika bazy danych
  • host to nazwa hosta lub adres IP bazy danych
  • database to nazwa bazy danych
  • port to port, na którym działa MySQL (domyślnie 3306)
 4. Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło dla tego użytkownika MySQL.
 5. Wprowadź następujące polecenie MySQL, aby przełączyć na bazę danych WordPressa:

  mysql> use database

  • database to nazwa bazy danych
 6. Wprowadź następujące polecenie, aby wyświetlić listę tabel w bazie danych. Zwróć uwagę na tabelę zawierającą ciąg „_users”.

  mysql> show tables;

 7. Wprowadź następujące polecenie, aby zobaczyć zawartość tabeli „users”. Zapisz numer w kolumnie „ID” dla użytkownika, którego chcesz zaktualizować.

  mysql> SELECT * FROM table;

  • table to nazwa tabeli users.
 8. Użyj następującego polecenia, aby ustawić nowe hasło.

  mysql> UPDATE table SET user_pass = MD5('password') WHERE ID = id;

  • table to nazwa tabeli users.
  • hasło to Twoje nowe hasło
  • id to numer znaleziony w kroku 7

Teraz możesz zalogować się przy użyciu nowego hasła

Więcej informacji