GoDaddy Pomoc

Zmiana ustawień PHP dla konta hostingu

Jeśli domyślne ustawienia PHP konta hostingu nie spełniają wymagań Twojej witryny lub aplikacji, wykonaj poniższe czynności, aby zmienić ustawienia PHP.

Uwaga: wszystkie nasze platformy hostingu współdzielonego używają pliku .user.ini dla dyrektyw PHP. Nie wszystkie ustawienia inicjowania można zmienić w pliku .user.ini. Zmiany są ograniczone do ustawień z trybami PHP_INI_PERDIR i PHP_INI_USER z listy dyrektyw php.ini wskazanej na stronie php.net.
 1. Przeczytaj nasz artykuł o pliku inicjalizacyjnym PHP.
 2. Przejdź do menedżera plików Hostingu www (cPanel) | Windows Hosting (Plesk) | Zarządzanego systemu WordPress | VPS
 3. Poszukaj pliku .user.ini w katalogu głównym. Jest to plik, który będziesz edytować w kolejnym kroku.

  Jeśli nie możesz znaleźć tego pliku w katalogu głównym, skorzystaj z edytora tekstów (na przykład w oprogramowaniu cPanel możesz użyć Menedżera plików), aby utworzyć wspomniany plik i zapisz go w katalogu głównym. Koniecznie nadaj plikowi nazwę .user.ini.

 4. Edytuj plik:

  Przykład:

  
  memory_limit = 128M 
  max_input_vars = 2000
  upload_max_filesize = 64M
  post_max_size = 64M
  max_execution_time = 120

  Uwaga: aby uzyskać szczegółowe informacje o tych ustawieniach PHP, zapoznaj się z dokumentacją PHP dotyczącą podstawowych dyrektyw w plikach php.ini.

 5. Skorzystaj z pliku phpinfo, aby potwierdzić, że zmiany zostały wprowadzone.

Więcej informacji

Powiązane produkty