system WordPress Pomoc

Zmiana wyglądu menu w systemie WordPress z CSS

Zdarzają się sytuacje, w których możliwości motywu nie spełniają potrzeb projektowych Twojej witryny. Możesz na przykład chcieć użyć koloru, który nie jest oferowany domyślnie, lub przesunąć element na stronie nieco w lewo lub w prawo. Aby wprowadzić takie zmiany, możesz użyć CSS w panelu WordPress.

Uwaga: takie zmiany CSS mają zastosowanie tylko do aktualnie aktywnego motywu i będą nadal działać po jego aktualizacji bez potrzeby stosowania motywu potomnego. Jeśli zmienisz aktywny motyw, musisz ponownie wprowadzić zmiany CSS.
  1. Zaloguj się do serwisu WordPress.
  2. W menu po lewej stronie wybierz kolejno Wygląd, a następnie Dostosuj.
    Uwaga: jeśli po wybraniu opcji Wygląd zamiast opcji Dostosuj zobaczysz opcję Edytor, poniżej opisano, jak edytować wygląd menu lub dodać niestandardowy kod CSS w nowym Edytorze witryny.
  3. W menu po lewej stronie wybierz Dodatkowy CSS.
  4. W polu poniżej wprowadź kod CSS, którego chcesz użyć.
  5. Wybierz opcję Opublikuj.

Wprowadzone zmiany są teraz widoczne w edytowanym menu w całej witrynie.

Uwaga: jeśli zmiany nie są widoczne po przeładowaniu przeglądarki:
  • Jeśli Twoja witryna działa na Managed WordPress, wyczyść wbudowaną pamięć podręczną używaną przez tę platformę.
  • Jeśli Twoja witryna nie znajduje się w zarządzanym systemie WordPress i korzystasz z zewnętrznej wtyczki buforującej, wyczyść pamięć podręczną wtyczki. Aby uzyskać pomoc, jak to zrobić, zapoznaj się z dokumentacją danej wtyczki.
Następnie odwiedź witrynę w trybie przeglądania prywatnego w przeglądarce Chrome, Firefox lub Edge.

Więcej informacji