Zarządzany system WordPress Pomoc

Wyczyść pamięć podręczną

Twój plan Managed WordPress ma funkcje buforowania, które obejmują sieć dostarczania zawartości (CDN) i buforowanie obiektów w celu szybszego ładowania stron. Pamięć podręczna może wymagać wyczyszczenia, jeśli:

 • wprowadzisz zmiany w witrynie, ale nie będą one widoczne w internecie;
 • Przeniesiesz witrynę ręcznie, a nie przy użyciu wbudowanego narzędzia migracji.
 • ręcznie zmienisz bazę danych lub pliki witryny WordPress w sposób inny niż przy użyciu funkcji administratora, np. przez aplikację FTP lub phpMyAdmin.

Istnieją dwa sposoby, aby wyczyścić pamięć podręczną w planie Managed WordPress. Wybierz ten, który jest odpowiedni dla Twojej sytuacji.

Z panelu WordPress

Jeśli możesz uzyskać dostęp do swojego panelu WordPress, wykonaj poniższe kroki, aby wyczyścić pamięć podręczną.

 1. Zaloguj się do serwisu WordPress.
 2. U góry panelu WordPress wybierz kolejno opcje Łącza podręczne GoDaddy, a następnie Wyczyść pamięć podręczną.
  wybierz Łącza podręczne GoDaddy, a następnie Wyczyść pamięć podręczną

Pomięć podręczna została wyczyszczona!

Uwaga: jeśli nie widzisz polecenia Wyczyść pamięć podręczną na panelu WordPress, być może została usunięta potrzebna wtyczka. Skontaktuj się z obsługą klienta.

Z Twojego panelu hostingu GoDaddy

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do swojego panelu WordPress, wykonaj poniższe kroki, aby wyczyścić pamięć podręczną.

 1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
 2. Na stronie Moje produkty obok Managed WordPress wybierz Zarządzaj wszystkimi.
 3. Dla witryny, dla której chcesz włączyć czyszczenie pamięci podręcznej, wybierz opcję Ustawienia z menu ikona menu.

  wybierz ustawienia
 4. Na stronie Ustawienia i w sekcji Narzędzia wybierz Wyczyść teraz obok opcji Wyczyść pamięć podręczną.
  wybierz Wyczyść pamięć podręczną

Pomięć podręczna została wyczyszczona!

Więcej informacji